SREDNJEŠOLSKI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

STROJNI MEHANIK / SPI

VSEBINA

SPLOŠNI DEL

POSEBNI DEL