SREDNJEŠOLSKI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

UPRAVLJALEC TEŽKE GRADBENE MEHANIZACIJE 2021

VSEBINA

SPLOŠNI DEL

POSEBNI DEL