SREDNJEŠOLSKI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

UPRAVLJALEC TEŽKE GRADBENE MEHANIZACIJE

Enoličen ID: 674716 Zavodi, ki izvajajo program

VSEBINA

SPLOŠNI DEL

POSEBNI DEL