B. POSEBNI DEL

1. PREDMETNIK: GEODETSKI TEHNIK - 2020

 Oznaka

Programske enote

Obvezno/ izbirno

Skupno število ur

Število kreditnih točk

B – Splošnoizobraževalni predmeti

P1

Slovenščina

obvezno

487

24

P2

Matematika

obvezno

408

20

P3

Tuji jezik

obvezno

417

20

P4

Umetnost

obvezno

68

3

P5

Zgodovina

obvezno

102

5

P6

Geografija

izbirno

68

3

P7

Sociologija

izbirno

68

3

P8

Psihologija

izbirno

68

3

P9

Fizika

obvezno

140

7

P10

Kemija

obvezno

70

3

P11

Športna vzgoja

obvezno

340

14

Skupaj A

 

2168

102

B – Strokovni moduli

M1

Geodezija

obvezno

715

38

M2

Evidentiranje nepremičnin

obvezno

140

8

M3

Izdelava geodetskih načrtov

obvezno

175

9

M4

Fotogrametrija

obvezno

140

8

M5

Geodetski in izravnalni računi

obvezno

140

8

M6

Opisna geometrija

obvezno

105

7

M7

Inženirska geodezija

izbirno

70

3

M8

Organizacija geodetskega podjetja s strokovno zakonodajo

izbirno

70

3

M9

Geodetski računalniški programi

izbirno

70

3

Skupaj B

 

1555

84

Od tega minimalno za praktično izobraževanje:

C- Praktično izobraževanje v šoli

 

Praktični pouk

 

492

21

Č – Praktično usposabljanje z delom

 

Praktično usposabljanje z delom

 

152

8

D – Druge oblike vzgojno-izobraževalnega dela

 

Aktivno državljanstvo

 

35

2

Interesne dejavnosti

 

317

13

Skupaj D

 

352

15

E – Odprti kurikulum

 

Odprti kurikulum

 

612

27

 

Skupaj pouka (A+B+E)

 

4335

213

Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č)

 

644

29

Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E)

 

4687

228

Skupaj (A+B+Č+D+E)

 

4839

236

Poklicna matura (storitev in zagovor)

 

4

Skupaj kreditnih točk

 

240

 

Število tednov izobraževanja v šoli

 

135

 

Število tednov praktičnega usposabljanja z delom

 

4

 

Število tednov drugih oblik vzgojno-izobraževalnega dela

 

11

 

Skupno število tednov izobraževanja

 

150

 

Pojasnila k predmetniku:
Izbirni predmeti: šola oziroma dijak lahko izbere sociologijo ali psihologijo.
Izbirni strokovni moduli: šola ali dijak izbere 2 strokovna modula izmed M7 do M 9.

2. IZVEDBA IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Izobraževalni program izvaja šola in delodajalci.
Praktično usposabljanje z delom se izvaja pri delodajalcih, na šolskih posestvih in v medpodjetniških izobraževalnih centrih.

3. ZNANJE IZVAJALCEV

Oznaka

Splošnoizobraževalni predmeti in strokovni moduli

Izvajalec

Znanje izvajalcev s področja

P1

Slovenščina

učitelj

visokošolskega izobraževanja slovenščine

P2

Matematika

učitelj

visokošolskega izobraževanja matematike

P3

Tuji jezik

učitelj

visokošolskega izobraževanja ustreznega tujega jezika

P4

Umetnost

učitelj

visokošolskega izobraževanja glasbe, likovne umetnosti ali umetnostne zgodovine

P5

Zgodovina

učitelj

visokošolskega izobraževanja zgodovine

P6

Geografija

učitelj

visokošolskega izobraževanja geografije

P7

Sociologija

učitelj

visokošolskega izobraževanja sociologije

P8

Psihologija

učitelj

visokošolskega izobraževanja psihologije

P9

Fizika

učitelj

visokošolskega izobraževanja fizike

laborant

srednješolskega izobraževanja z najmanj 315 urami fizike ali drugih predmetov z fizikalnega predmetnega področja

P10

Kemija

učitelj

visokošolskega izobraževanja kemije

laborant

srednješolskega izobraževanja z najmanj 315 urami kemije ali drugih predmetov s kemijskega predmetnega področja

P11

Športna vzgoja

učitelj

visokošolskega izobraževanja športne vzgoje

M1

Geodezija

učitelj

visokošolskega izobraževanja geodezije

učitelj praktičnega pouka

visokošolskega izobraževanja geodezije

M2

Evidentiranje nepremičnin

učitelj

visokošolskega izobraževanja geodezije

učitelj praktičnega pouka

visokošolskega izobraževanja geodezije

laborant

visokošolskega izobraževanja geodezije

M3

Izdelava geodetskih načrtov

učitelj

visokošolskega izobraževanja geodezije

učitelj praktičnega pouka

visokošolskega izobraževanja geodezije

M4

Fotogrametrija

učitelj

visokošolskega izobraževanja geodezije

učitelj praktičnega pouka

visokošolskega izobraževanja geodezije

laborant

visokošolskega izobraževanja geodezije

M5

Geodetski in izravnalni računi

učitelj

visokošolskega izobraževanja geodezije

učitelj praktičnega pouka

visokošolskega izobraževanja geodezije

M6

Opisna geometrija

učitelj

visokošolskega izobraževanja geodezije

učitelj praktičnega pouka

visokošolskega izobraževanja geodezije

M7

Inženirska geodezija

učitelj

visokošolskega izobraževanja geodezije

učitelj praktičnega pouka

visokošolskega izobraževanja geodezije

M8

Organizacija geodetskega podjetja s strokovno zakonodajo

učitelj

visokošolskega izobraževanja geodezije

učitelj praktičnega pouka

visokošolskega izobraževanja geodezije

M9

Geodetski računalniški programi

učitelj

visokošolskega izobraževanja geodezije

učitelj praktičnega pouka

visokošolskega izobraževanja geodezije