SREDNJEŠOLSKI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

KMETIJSKO PODJETNIŠKI TEHNIK - 2020

VSEBINA

SPLOŠNI DEL

POSEBNI DEL