SREDNJEŠOLSKI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

PLOVBNI TEHNIK (SI) - 2020

VSEBINA

SPLOŠNI DEL

POSEBNI DEL