SREDNJEŠOLSKI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

TEHNIK RAČUNALNIŠTVA (SI) SSI - 2020

VSEBINA

SPLOŠNI DEL

POSEBNI DEL