A. SPLOŠNI DEL

Ime izobraževalnega programa: MATURITETNI TEČAJ (izobraževalni program za izvajanje v italijanskem učnem jeziku na narodno mešanem območju slovenske Istre)

Trajanje izobraževanja: 1 leto (29 tednov)

Cilji maturitetnega tečaja:

Cilj maturitetnega tečaja je omogočiti dijakom, ki izpolnjujejo pogoje za vključitev v program, da z ustrezno pripravo za opravljanje mature k njej pristopijo in jo opravljajo.

Matura:

Dijak je opravil maturitetni tečaj, ko je pozitivno ocenjen pri vseh predmetih in je opravil obveznosti (pouk, vaje, seminarske naloge) določene s programom in s predmetnimi izpitnimi katalogi. Z uspešno opravljenim maturitetnim tečajem se pridobi pravica do opravljanja mature.

B. POSEBNI DEL

PREDMETNIK

PREDMETI

Število tedenskih ur

Skupno št. ur v programu

Maturitetni standard

 

Italijanščina

6

174

560

Tuji jezik

6

174

420

Matematika

6

174

560    

 

Izbirni maturitetni predmet

4-6

116-174

280-315

Izbirni maturitetni predmet

4-6

116-174

280-315

6. maturitetni predmet oziroma tuji jezik 2 oziroma slovenščina

0-4

0-116

280-315    

 

Skupaj

26-30

754-870

 

Število tednov pouka

 

29

 

Pojasnilo k predmetniku:

Maturitetni tečaj se lahko izvaja na naslednje načine: