POKLICNO-TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

 1. ekonomski tehnik
 2. ekonomski tehnik (slepi in slabovidni)
 3. ekonomski tehnik (gibalno ovirani)
 4. ekonomski tehnik (DV)
 5. ekonomski tehnik (IS)
 6. ekonomski tehnik (SI)
 7. elektrotehnik elektronik
 8. elektrotehnik energetik
 9. gostinsko-turistični tehnik
 10. gostinsko-turistični tehnik (SI)
 11. gradbeni tehnik
 12. grafični tehnik
 13. grafični tehnik (gluhi in naglušni)
 14. kmetijsko-podjetniški tehnik
 15. konfekcijski modelar
 16. konfekcijski tehnik
 17. konfekcijski tehnik (gluhi in naglušni)
 18. lesarski tehnik
 19. lesarsi tehnik (gluhi in naglušni)
 20. medijski tehnik
 21. medijski tehnik (gluhi in naglušni)
 22. prometni tehnik
 23. rudarski tehnik
 24. strojni tehnik
 25. strojni tehnik (gluhi in naglušni)
 26. strojni tehnik (SI)
 27. tehnik zdravstvene nege
 28. tekstilni tehnik
 29. vrtnarski tehnik
 30. živilski tehnik
 31. živilski tehnik operater