SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE
dualna organizacija

IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

KUHAR (SI)
(program s slovenskim učnim jezikom na narodno mešanem območju v slovenski Istri)

VSEBINA