PROGRAMSKE NOVOSTI v šolskem letu 2006/2007 IN SPREMEMBE ŽE OBJAVLJENIH IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMOV IN DRUGIH BESEDIL

 

PROGRAMSKE NOVOSTI V ŠOLSKEM LETU 2006/2007

NOVI IN PRENOVLJENI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

SREDNJEPOKLICNO IZOBRAŽEVANJE

SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

SPREMEMBE ŽE OBJAVLJENIH IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMOV

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

V programu Avtoserviser je spremenjeno v prvem in drugem letniku tedensko število ur za športno vzgojo (iz ene na dve uri). Sprememba se prične postopoma uveljavljati: v prvem letniku v šolskem letu 2006/2007, v drugem letniku pa 2007/2008. Skupno število tedenskih ur se zato v prvem in drugem letniku poveča iz doslej 32 na 33 ur.

POKLICNI TEČAJ

V programu Gostinski tehnik je zamenjan katalog znanja za predmet organizacija in ekonomika v gostinstvu.

TEHNIŠKA GIMNAZIJA

Spremenjene so delitve pri predmetih računalništvo in računalniški sistemi in omrežja v četrtem letniku: dosedanji obseg delitev se poveča iz 21 ur na 35 ur. Sprememba se uveljavlja od šolskega leta 2006/2007.

Anton Slanc
Urednik