SREDNJEŠOLSKI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

RAČUNALNIKAR (SI)

Enoličen ID: 785946Zavodi, ki izvajajo program

VSEBINA