MZSS

SREDNJEŠOLSKI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI
(šolsko leto 2007/2008)

 

I. DEL

II. DEL

 

Kratka predstavitev vsebine objave v obeh delih:

I. DELU  ponovno objavljamo  srednješolske izobraževalne programe, ki smo jih sicer že objavili  v preteklih šolskih letih,  vendar  so bili še  aktualni za vpis v začetni letnik srednjih šol  v šolskem letu 2007/2008.  Dodali smo le prilagojene (narodnostno mešana območja, posebne potrebe) nove in prenovljene izobraževalne programe. Izobraževalne programe za pridobitev srednje poklicne izobrazbe  pa smo - zaradi formalne uskladitve z novim Zakonom o poklicnem in strokovnem izobraževanju (2006) - ustrezno spremenili, pri čemer se njihova vsebina ni spremenila.

Podrobnejša predstavitev vsebine  I. dela

V II. DELU  objavljamo nove in prenovljene ter kreditno ovrednotene srednješolske  izobraževalne programe, ki  smo jih v začetni letnik srednjih šol pričeli uvajati  v šolskem letu 2007/2008.

V teh izobraževalnih programih so v celoti  upoštevane sistemske rešitve novega Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju. To so zlasti: modularizacija, kompetenčna zasnova, praktično usposabljanje z delom pri delodajalcih je obvezna sestavina izobraževalnega programa, umestitev odprtega kurikula in kreditno ovrednotenje.

Podrobnejša predstavitev vsebine  II. dela