SREDNJEŠOLSKI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

NIŽJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

OBDELOVALEC KOVIN
(prilagojen za gluhe in naglušne in dijake z govorno-jezikovnimi motnjami)

Enoličen ID: 969395 Zavodi, ki izvajajo program

VSEBINA