MZSS

SREDNJEŠOLSKI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI
(šolsko leto 2008/2009)

 

I. DEL

II. DEL

 

Kratka predstavitev vsebine objave v obeh delih:

I. DELU  ponovno objavljamo  srednješolske izobraževalne programe, ki smo jih sicer že objavili  v preteklih šolskih letih, vendar le tiste v katere je možen vpis v začetni letnik srednjih šol  v šolskem letu 2008/2009. Izločili smo izobraževalne programe, ki jih navajamo v podrobnejši predstavitvi tega dela objave.

Podrobnejša predstavitev vsebinskih sprememb  I. dela

V II. DELU  objavljamo nove in prenovljene ter kreditno ovrednotene srednješolske izobraževalne programe.

V teh izobraževalnih programih so v celoti  upoštevane sistemske rešitve Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (2006). To so zlasti: modularizacija, kompetenčna zasnova, praktično usposabljanje z delom pri delodajalcih je obvezna sestavina izobraževalnega programa, umestitev odprtega kurikula in kreditno ovrednotenje.

Podrobnejša predstavitev vsebinskih sprememb  II. dela