SREDNJEŠOLSKI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI - šolsko leto 2010/2011

POKLICNI TEČAJI

PRENOVLJENI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

št. Ime izobraževalnega programa Uradni list Sprejeto na SSPSI Nadomešča dosedanji program
1 Gastronomija in turizem 30/09 114. seja, 12.12.2008 Turistični tehnik (45/97, 52/03) in Gostinski tehnik (45/97, 52/03)
2 Predšolska vzgoja 30/09 114. seja, 12.12.2008 Predšolska vzgoja (01/00)


IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI, KI NISO KREDITNO OVREDNOTENI

št. Ime izobraževalnega programa Uradni list
1 Ekonomski tehnik 131/03
2 Ekonomski tehnik (IS) 131/03
3 Elektrotehnik računalništva 52/03
4 Farmacevtski tehnik 45/97
5 Medijski tehnik 52/03
6 Prometni tehnik 131/03
7 Tekstilni tehnik 45/97


IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI SO SE IZTEKLI 2009

št. Ime izobraževalnega programa Uradni list Program se izteče Zaključek izobraževanja za že vpisane Nadomesti ga program
1 Gostinski tehnik 45/97, 52/03 31.8.2009 31.8.2011 Gastonomija in turizem (30/09)
2 Predšolska vzgoja 1/00 31.8.2009 31.8.2011 Predšolska vzgoja (30/09)
3 Turistični tehnik 45/97, 52/03 31.8.2009 31.8.2011 Gastonomija in turizem (30/09)