MZSS

SREDNJEŠOLSKI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI
(šolsko leto 2010/2011)

SPLOŠNO IZOBRAŽEVANJE

GIMNAZIJSKO IZOBRAŽEVANJE

MATURITETNI TEČAJ

POKLICNO IN SREDNJE STROKOVNO TER POKLICNO-TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

NIŽJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

POKLICNO-TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

POKLICNI TEČAJ