NOVOSTI V ŠOLSKEM LETU 2010/11

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

PRENOVLJENI KATALOGI ZNANJ

POSODOBLJENI UČNI NAČRTI

 

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

NIŽJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE
SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE
POKLICNO-TEHNIŠKO IZOBRAŽEVNJE

Legenda in pojasnila

Objavljamo nove in prenovljene izobraževalne programe (v nadaljevanju: program) za pridobitev poklicne in srednje strokovne izobrazbe, ki s šolskim letom 2010/11 postopoma nadomeščajo doslej ustrezne programe.

V seznamih navajamo ime programa in številko uradnega lista, v katerem je bil program objavljen, naziv pridobljene izobrazbe ter podatek o tem, kdaj je bil program sprejet na Strokovnem svetu RS za poklicno izobraževanje (SSPSI). V zadnjem stolpcu so navedeni nadomeščeni programi, v katere v šolskem letu 2010/11 ni več možen vpis v prvi letnik. Izvajajo se le v višjih letnikih do izteka programa.

Pod vsakim seznamom programov je informacija, kdaj se programi iztečejo in do kdaj lahko že vpisani kandidati izobraževanje zaključijo.

Pravilnika o sprejemu izobraževalnih programov sta objavljena v Uradnih listih RS, št. 95/09 in 14/10.

NIŽJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Program (objava v Uradnem listu RS)

Naziv izobrazbe

Seja SSPSI, na kateri je bil program sprejet

Nadomeščeni program (objava v Uradnem listu RS)

Pomočnik pri tehnologiji gradnje (95/09)

pomočnik/pomočnica pri tehnologiji gradnje

114. seja SSPSI, dne 12. 12. 2008

Gradbinec (69/98), Tesar opažev (69/98), Upravljalec gradbene mehanizacije (69/98)

Pravica do dokončanja po navedenih nadomeščenih programih nižjega poklicnega izobraževanja

Programi se iztečejo  31. avgusta 2012. Že vpisani dijaki in dijakinje lahko zaključijo  izobraževanje do 31. avgusta 2014.

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Program (objava v Uradnem listu)

Naziv izobrazbe

Seja SSPSI, na kateri je bil program sprejet

Nadomeščeni program (objava v Uradnem listu RS)

Avtokaroserist (14/10)

avtokaroserist/avtokaroseristka

120. seja SSPSI, dne 10. 12. 2009

Avtokaroserist (63/05)

Avtoserviser (14/10)

avtoserviser/avtoserviserka

120. seja SSPSI, dne 10. 12. 2009

Avtoserviser (73/04)

Dimnikar (95/09)

dimnikar/dimnikarka

114. seja SSPSI, dne 12. 12. 2008

Dimnikar (75/04)

Frizer (14/10)

frizer/frizerka

120. seja SSPSI, dne 10. 12. 2009

Frizer (63/05)

Grafični operater (14/10)

grafični operater/grafična operaterka

120. seja SSPSI, dne 10. 12. 2009

Grafični operater (63/05)

Izvajalec suhomontažne gradnje (95/09)

izvajalec suhomontažne gradnje/izvajalka suhomontažne gradnje

114. seja SSPSI, dne 12. 12. 2008

Izvajalec suhomontažne gradnje (75/04)

Kamnosek (95/09)

kamnosek/kamnosekinja

114. seja SSPSI, dne 12. 12. 2008

Kamnosek (75/04)

Mehatronik operater (14/10)

mehatronik operater/mehatroničarka operaterka

120. seja SSPSI, dne 10. 12. 2009

Mehatronik operater (63/05)

Mizar (14/10)

mizar/mizarka

120. seja SSPSI, dne 10. 12. 2009

Mizar (82/06)

Pečar-polagalec keramičnih oblog (95/09)

pečar-polagalec keramičnih oblog/pečarka-polagalka keramičnih oblog

114. seja SSPSI, dne 12. 12. 2008

Pečar-keramik (75/04)

Polagalec talnih oblog (95/09)

polagalec talnih oblog/polagalka talnih oblog

114. seja SSPSI, dne 12. 12. 2008

Nov izobraževalni program

Slikopleskar-črkoslikar (95/09)

slikopleskar-črkoslikar/slikopleskarka-črkoslikarka

114. seja SSPSI, dne 12. 12. 2008

Slikopleskar (75/04) in Črkoslikar (75/04)

Tapetnik (14/10)

tapetnik/tapetnica

120. seja SSPSI, dne 10. 12. 2009

Tapetnik (82/06)

Tesar (95/09)

tesar/tesarka

114. seja SSPSI, dne 12. 12. 2008

Tesar (75/04)

Upravljalec težke gradbene mehanizacije (95/09)

upravljalec težke gradbene mehanizacije/upravljalka težke gradbene mehanizacije

114. seja SSPSI, dne 12. 12. 2008

Strojnik gradbene mehanizacije (75/04)

Zidar (95/09)

zidar/zidarka

114. seja SSPSI, dne 12. 12. 2008

Zidar (75/04)

Živilec (14/10)

živilec/živilka

120. seja SSPSI, dne 10. 12. 2009

Nov izobraževalni program

Pravica do dokončanja po navedenih nadomeščenih programih srednjega  poklicnega izobraževanja

Programi se iztečejo  31. avgusta 2012. Že vpisani dijaki in dijakinje lahko zaključijo  izobraževanje do 31. avgusta 2014.

POKLICNO-TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

Program (objava v Uradnem listu)

Naziv izobrazbe

Seja SSPSI, na kateri je bil program sprejet

Nadomeščeni program (objava v Uradnem listu RS/št.)

Logistični tehnik (95/09)

logistični tehnik/logistična tehnica

118. seja SSPSI, dne 10. 7. 2009

Prometni tehnik (131/03)

Tehnik varovanja (95/09)

tehnik varovanja/tehnica varovanja

118. seja SSPSI, dne 10. 7. 2009

Nov izobraževalni program

Pravica do dokončanja po navedenih nadomeščenih programih poklicno-tehniškega izobraževanja

Programi se iztečejo  31. avgusta 2011. Že vpisani dijaki in dijakinje lahko zaključijo  izobraževanje do 31. avgusta 2013.

PRENOVLJENI KATALOGI ZNANJ

Strokovni svet RS za splošno izobraževanje je na 127. seji, ki je bila 17. 12. 2009, sprejel naslednje kataloge znanj za poklicne in strokovne programe:

POSODOBLJENI UČNI NAČRTI

Uvajanje navedenih posodobljenih učnih načrtov za gimnazijske programe se začne s šolskim letom 2010/11 za generacijo, ki se v tem šolskem letu vpisuje v prvi letnik gimnazije. Ti učni načrti v prvem letniku in nato postopoma v višjih letnikih nadomeščajo ustrezne doslej veljavne učne načrte.

Strokovni svet RS za splošno izobraževanje je na 123. seji 18. 6. 2009, 128. seji 17. 12. 2009 in 131. seji 15. 4. 2010 določil posodobljene učne načrte strokovnih predmetov za tehniško in umetniško gimnazijo.

Tehniška gimnazija:

Umetniška gimnazija:

Druge oblike samostojnega dela

Umetniška gimnazija – likovna smer