UČNI NAČRTI ZA GIMNAZIJE
šolsko leto 2010/2011

POSODOBLJENI UČNI NAČRTI
NEPOSODOBLJENI UČNI NAČRTI

POSODOBLJENI UČNI NAČRTI

Navajamo izobraževalni program gimnazije, za katero učni načrt (kurikulum) velja. Pri vrsti predmeta (obvezni, izbirni, matura) je napisano tudi maksimalno število ur, za katere je pripravljen učni načrt.

Pri izvedbi pa je glede na vrsto predmeta potrebno upoštevati število ur določeno s predmetnikom za ustrezni izobraževalni program gimnazije.

Dodana je tudi informacija o šolskem letu, s katerim se začne uvajanje posodobljenih učnih načrtov za gimnazijski program za generacijo, ki se je vpisala v prvi letnik gimnazije z navedenim šolskim letom. Ti učni načrti nato postopoma v višjih letnikih nadomeščajo ustrezne doslej veljavne učne načrte.

Št.

Ime predmeta (modul, smer, področje...)

Obvezni/izbirni (število ur)

Izobraževalni program gimnazije

Uvajanje s šolskim letom

1.

ANGLEŠČINA

obvezni ali izbirni predmet in matura (420 ur)

splošna, klasična, strokovna gimnazija

2008/2009

2.

BIOLOGIJA

obvezni predmet (210 ur)
izbirni predmet (35/70/105 ur)
matura (105 + 35 ur)

splošna gimnazija

2008/2009

3.

BIOLOGIJA

obvezni predmet (140/175/ 280 ur)
izbirni predmet in matura (35/70/140/175/210 ur)

klasična, strokovna gimnazija

2008/2009

4.

BIOTEHNOLOGIJA

izbirni strokovni maturitetni predmet (280 ur)

tehniška gimnazija

2010/2011

5.

DRAMSKO - GLEDALIŠKA SMER

umetniška gimnazija (dramsko-gledališka smer)

2010/2011

Zgodovina in teorija drame in gledališča

obvezni maturitetni predmet (280 ur)

Umetnost giba

obvezni strokovni predmet (280 ur)

Umetnost govora

obvezni strokovni predmet (280 ur)

Video in film

obvezni strokovni predmet (70 ur)

Druge oblike samostojnega dela:

 
- Dramsko gledališka delavnica (315 ur)
- Inštrument z osnovami teorije glasbe (70 ur)
- Zvočno – glasbena delavnica (70 ur)
- Impro delavnica (175 ur)
- Video – filmska delavnica (140 ur)
- Gibalna delavnica (175 ur)
- Likovna delavnica (140 ur)

6.

EKONOMIJA

ekonomska gimnazija:
obvezni predmet in matura (385 ur)
splošna gimnazija:
izbirni predmet in matura (280 ur)

splošna, strokovna gimnazija

2008/2009

7.

ZGODOVINA (Ekonomska zgodovina)

izbirni predmet (35 ur)

strokovna gimnazija

2008/2009

8.

ELEKTRONIKA

izbirni strokovni predmet (210)

tehniška gimnazija

2010/2011

9.

ELEKTROTEHNIKA

izbirni strokovni maturitetni predmet (280 ur)

tehniška gimnazija

2010/2011

10.

FILOZOFIJA

obvezni, izbirni predmet, matura (70/105/210 ur)

splošna, klasična, strokovna gimnazija

2008/2009

11.

FIZIKA

obvezni predmet (210 ur)
izbirni predmet (35/70/105 ur)
matura (105 + 35 ur)

splošna gimnazija

2008/2009

12.

FIZIKA

obvezni predmet (140/175/280 ur)
izbirni predmet in matura (35/70/140/175/210 ur)

klasična gimnazija, strokovna gimnazija

2008/2009

13.

FRANCOŠČINA

obvezni ali izbirni predmet  (420 ur)
matura (predvidene dodatne ure)

splošna, klasična, strokovna gimnazija

2008/2009

14.

GEOGRAFIJA

obvezni predmet (210 ur)
matura (105 ur)

splošna, klasična, ekonomska gimnazija

2008/2009

15.

GEOGRAFIJA

obvezni predmet (105-140 ur)

strokovna gimnazija

2008/2009

16.

GLASBA

obvezni predmet (70 ur)

splošna, klasična, strokovna gimnazija

2008/2009

17.

GRADBENIŠTVO

izbirni strokovni predmet (210 ur)

tehniška gimnazija

2010/2011

18.

INFORMATIKA

obvezni predmet (70 ur)
izbirni predmet (210 ur)
matura  (70 + 210 ur)

splošna, klasična, strokovna gimnazija

2008/2009

19.

ITALIANO (lingua materna)

Materia obbligatoria ed esame di maturitá (560 ore)

Ginnasio con lingua d’insegnamento italiana sul territorio nazionalmente misto dell’Istria slovena

2008/2009

20.

ITALIJANŠČINA (materinščina)

obvezni predmet, matura (560 ur)

gimnazija z italijanskim učnim jezikom
na narodno mešanem območju v slovenski Istri

2008/2009

21.

ITALIJANŠČINA (kot tuji in kot drugi jezik na narodno mešanem območju Slovenske Istre)

obvezni, izbirni, matura (420 ur)

splošna, klasična, strokovna gimnazija
kot tuji jezik

2008/2009

obvezni, matura (350 ur)

kot drugi jezik na narodno mešanem območju Slovenske Istre
splošna gimnazija

obvezni, matura (420 ur)

kot drugi jezik na narodno mešanem območju Slovenske Istre
strokovna gimnazija

22.

KEMIJA

obvezni predmet   (210  ur)
izbirni predmet  (3 x 35  ur)
matura  (105 + 35 ur)

splošna gimnazija

2008/2009

23.

KEMIJA

obvezni predmet  (140/175/280 ur)
izbirni predmet in matura (35/70/140/175/210 ur)

klasična, strokovna gimnazija

2008/2009

24.

KLJUNASTA FLAVTA izbirni predmet (420 ur) umetniška gimnazija (glasbena smer) 2005/2006

25.

KMETIJSTVO

izbirni strokovni predmet (210 ur)

tehniška gimnazija

2010/2011

26.

KNJIŽNIČNO INFORMACIJSKO ZNANJE

 

splošna, klasična in strokovna gimnazija

2008/2009

27.

LABORATORIJSKE VAJE
Biotehnologija

(210 ur)

tehniška gimnazija

2010/2011

28.

LABORATORIJSKE VAJE
Elektrotehnika in elektronika

(210 ur)

tehniška gimnazija

2010/2011

29.

LABORATORIJSKE VAJE
Materiali (gradbeniški modul)

(210 ur)

tehniška gimnazija

2010/2011

30.

LABORATORIJSKE VAJE
Materiali (lesarski modul)

(140 ur)

tehniška gimnazija

2010/2011

31.

LABORATORIJSKE VAJE
Materiali (osnovni modul)

(70 ur)

tehniška gimnazija

2010/2011

32.

LABORATORIJSKE VAJE
Mehanika in gradbeništvo

(210 ur)

tehniška gimnazija

2010/2011

33.

LABORATORIJSKE VAJE
Mehanika in strojništvo

(210 ur)

tehniška gimnazija

2010/2011

34.

LABORATORIJSKE VAJE
Računalništvo, računalniški sistemi in omrežja

(210 ur)

tehniška gimnazija

2010/2011

35.

LATINŠČINA

obvezni predmet , izbirni predmet,  matura (455 ur)

splošna, klasična gimnazija

2008/2009

36.

LESARSTVO

izbirni strokovni predmet (210 ur)

tehniška gimnazija

2010/2011

LIKOVNA SMER

 

umetniška gimnazija (likovna smer)

2010/2011

Likovna teorija

obvezni strokovni predmet (210 ur)
maturitetni predmet (280 ur)

Predstavitvene tehnike

obvezni strokovni predmet (140 ur)
izbirni strokovni predmet (70 ur)

Bivalna kultura

obvezni strokovni predmet (280 ur)

Risanje in slikanje

(420 ur)

Plastično oblikovanje

obvezni strokovni predmet (70 ur)

37.

Osnove varovanja dediščine

(70 ur)

38.

LIKOVNA UMETNOST (umetnostna zgodovina in likovno snovanje)

likovno snovanje: obvezni, izbirni predmet (35 ur)
umetnostna zgodovina: obvezni, izbirni predmet (35 ur)

splošna, klasična, strokovna gimnazija

2008/2009

39.

MAGYAR NYELV (mint anyanyelv)

Kötelező tantárgy, érettségi (560 óra)

Kétnyelvű (szlovén–magyar) gimnázium

2008/2009

40.

MAGYAR NYELV (mint második nyelv)

Kötelező tantárgy, érettségi (490 órara)

Kétnyelvű (szlovén–magyar) gimnázium

2008/2009

41.

MADŽARŠČINA  (materinščina)

obvezni predmet, matura (560 ur)

dvojezična (slovensko-madžarska) gimnazija

2008/2009

42.

MADŽARŠČINA  (drugi jezik)

obvezni predmet, matura (490 ur)

dvojezična (slovensko-madžarska) gimnazija

2008/2009

43.

MATEMATIKA

obvezni predmet in matura (560 ur)

splošna, klasična, strokovna gimnazija

2008/2009

44.

MATERIALI
(gradbeniški modul)

izbirni strokovni maturitetni predmet (210 ur)

tehniška gimnazija

2010/2011

45.

MATERIALI
(lesarski modul)

izbirni strokovni maturitetni predmet (210 ur)

tehniška gimnazija

2010/2011

46.

MATERIALI
(osnovni modul)

izbirni strokovni maturitetni predmet (70 ur)

tehniška gimnazija

2010/2011

47.

MEHANIKA

izbirni strokovni maturitetni predmet (280 ur)

tehniška gimnazija

2010/2011

48.

MIKROBIOLOGIJA

izbirni strokovni predmet (280 ur)

tehniška gimnazija

2010/2011

49.

NEMŠČINA

obvezni predmet in matura (420 ur)
izbirni predmet (140 ur)

splošna, klasična, strokovna gimnazija

2008/2009

50.

OKOLJSKA VZGOJA

kroskurikularno tematsko področje

splošna, klasična, strokovna gimnazija

2008/2009

51.

OPISNA GEOMETRIJA

izbirni strokovni predmet (210 ur)

tehniška gimnazija

2010/2011

52.

PODJETNIŠTVO

obvezni predmet (315)

ekonomska gimnazija

2008/2009

53.

POSLOVNA  INFORMATIKA

obvezni, izbirni predmet (105, 70, 35)

ekonomska gimnazija

2008/2009

54.

PSIHOLOGIJA (70 ur)

obvezni predmet (70 ur)

splošna, klasična, strokovna gimnazija

2008/2009

55.

PSIHOLOGIJA (280 ur)

obvezni predmet in matura (280 ur)

splošna, klasična, strokovna gimnazija

2008/2009

56.

RAČUNALNIŠKI SISTEMI IN OMREŽJA

izbirni strokovni predmet (210 ur)

tehniška gimnazija

2010/2011

57.

RAČUNALNIŠTVO

izbirni strokovni maturitetni predmet (280 ur)

tehniška gimnazija

2010/2011

58.

RUŠČINA

obvezni predmet in matura (420 ur)
izbirni predmet (140 ur)

splošna, klasična, strokovna gimnazija

2008/2009

59.

SLOVENŠČINA  (materinščina)

obvezni predmet in matura (560 ur)

splošna, klasična, strokovna gimnazija

2008/2009

60.

SLOVENŠČINA

 

dvojezična slovensko-madžarska gimnazija

2008/2009

61.

SLOVENŠČINA

 

gimnazija z italijanskim učnim jezikom na narodno mešanem območju Slovenske Istre

2008/2009

62.

SOCIOLOGIJA

obvezni, izbirni predmet, matura (70/210 ur)

splošna, klasična, strokovna gimnazija

2008/2009

63.

ŠPANŠČINA

obvezni ali izbirni predmet in matura (70 – 420 ur)

splošna, klasična, strokovna gimnazija

2008/2009

64.

ŠPORTNA VZGOJA

obvezni predmet (420 ur)

splošna, klasična, strokovna gimnazija

2008/2009

65.

ŠPORTNA  VZGOJA
ŠPORTNI ODDELKI GIMNAZIJE


obvezni predmet 735 - 840 ur
1. – 3. letnik po 210 ur (6 ur na teden)
4. letnik 105 do 210 ur (3 do 6 ur na teden)

splošna gimnazija

2008/2009

66.

STROJNIŠTVO

izbirni strokovni predmet (210 ur)

tehniška gimnazija

2010/2011

67.

UMETNOSTNA ZGODOVINA (Umetnost na Slovenskem)

izbirni predmet (2 x 35 ur)

splošna, klasična, strokovna gimnazija

2008/2009

68.

UMETNOSTNA ZGODOVINA

matura (280 ur)

splošna, klasična gimnazija

2008/2009

69.

ZGODOVINA

obvezni predmet  (280 ur)

splošna gimnazija

2008/2009

70.

ZGODOVINA

obvezni predmet (280 ur)

splošna gimnazija - gimnazija z italijanskim učnim jezikom

2008/2009

71.

ZGODOVINA

obvezni predmet (280 ur)

splošna gimnazija - prilagoditev za madžarsko manjšino

2008/2009

72.

ZGODOVINA

obvezni predmet (350 ur)

klasična gimnazija

2008/2009
73

ZGODOVINA

obvezni predmet (210 ur)

strokovna gimnazija

2008/2009

NEPOSODOBLJENI UČNI NAČRTI

Tu objavljamo neprenovljene učne načrte, ki veljajo tudi za generacijo, vpisano v prvi letnik gimnazije v šolskem letu 2010/2011.

Z. Št.

Ime predmeta (modul, smer, področje...)

Število ur

Izobraževalni program gimnazije

1

BALET (modul)
Klasični balet
Klasična podržka in repertuar
Sodobne plesne tehnike
Inštrument (klavir)
Zgodovina plesa
Stilni plesi
Karakterni plesi


1190
280
210
70
70
70
105

Umetniška gimnazija (plesna smer; modul: balet)

2

EKONOMSKA GEOGRAFIJA

35

Ekonomska gimnazija

3

GLASBENI JEZIK
Glasbeni stavek
Svetovna glasbena kultura
Slovenska glasbena kultura

70

Gimnazija splošnega tipa+Klasična gimnazija

4

GLASBENI STAVEK (modul)

560

Umetniška gimnazija

5

GRŠČINA

350, 420

Klasična gimnazija

6

JAZZ-ZABAVNA GLASBA (modul)
Petje-inštrument
Sofeggio
Glasbeni stavek
Zgodovina glasbe
Klavir
Skupinska igra
Osnove improvizacije
Osnove aranžiranja


420
315
210
245
140
175
105
140

Umetniška gimnazija (glasbena smer; modul: jazz-zabavna glasba)

7

LIKOVNO SNOVANJE

210

Gimnazija splošnega tipa+Strokovna gimnazija

8

LIKOVNA UMETNOST
Umetnostna zgodovina
Likovno snovanje

70

Dvojezična slovensko-madžarska gimnazija

9

LIKOVNA UMETNOST
Umetnostna zgodovina

35, 70

Klasična gimnazija

10

LIKOVNA UMETNOST
Umetnostna zgodovina
Likovno snovanje

70

Gimnazija (razen likovne smeri umetniške gimnazije)

11

LIKOVNA UMETNOST
Umetnostna zgodovina
Likovno snovanje

70

Ekonomska gimnazija+Tehniška gimnazija

12

LIKOVNA UMETNOST
Umetnostna zgodovina
Likovno snovanje

70

Gimnazija z italijanskim učnim jezikom

13

PEDAGOGIKA

70

Gimnazija splošnega tipa

14

PETJE-INŠTRUMENT (modul)
Pete-inštrument
Solfeggio
Glasbeni stavek
Zgodovina glasbe
Klavir
Komorna igra
Zbor-orkester
Dopolnilni inštrument


420
315
210
210
140
140
210
35

Umetniška gimnazija (glasbena smer; modul: petje-inštrument)

15

SODOBNI PLES (modul)
Sodobne plesne tehnike
Balet
Uporabna anatomija
Glasba
Zgodovina plesa in odrske umetnosti
Ustvarjalna delavnica


840
315
70
140
105
770

Umetniška gimnazija (plesna smer; modul: sodobni ples)

16

ŠTUDIJ OKOLJA

70, 105

Gimnazija

17

MADŽARŠČINA 280 fakultativni predmet (prevod)

18

MADŽARŠČINA 280 fakultativni predmet