PREDMETNI IZPITNI KATALOGI ZA POKLICNO MATURO 2015

Predmetne izpitne kataloge za poklicno maturo 2015 objavljamo sicer ločeno, vendar ustrezno povezano z vsakim izobraževalnim programom srednjega strokovnega in poklicno-tehniško izobraževanja ter poklicnim tečajem, ki jih objavljamo na naši spletni strani.
Predmetne izpitne kataloge za poklicno maturo 2015 je treba še povezati z informacijami, objavljenimi v Maturitetnem izpitnem katalogu za poklicno maturo 2015.

Uporaba predmetnih izpitnih katalogov:

A. SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNI PREDMETI POKLICNE MATURE (kot 1. ali 3. predmet)

PREDMET
Predmet Opomba
SLOVENŠČINA
(pdf)
1. Materni jezik
ITALIJANŠČINA
(pdf)
1. Materni jezik v prilagojenih programih ( z oznako IS) za narodno mešano območje slovenske Istre; izobraževanje se izvaja v italijanskem učnem jeziku
MADŽARŠČINA
(pdf)
1. Materni jezik v prilagojenih programih (z oznako DV) za dvojezično izvajanje v slovenskem in madžarskem učnem jeziku na narodno mešanem območju v Prekmurju
SLOVENŠČINA
(pdf)
3. Drugi jezik v prilagojenih programih za narodno mešano območje slovenske Istre; izobraževanje se izvaja v italijanskem učnem jeziku; izbirni predmet
ITALIJANŠČINA
(pdf)
3. Drugi jezik v prilagojenih programih za narodno mešano območje slovenske Istre; izobraževanje se izvaja v slovenskem učnem jeziku; izbirni predmet
ITALIJANŠČINA
(pdf)
3. Tuji jezik; predmetni izpitni katalog je isti kot za italijanščino kot drugi jezik
ANGLEŠČINA
(pdf)
3. Tuji jezik; izbirni predmet
ANGLEŠČINA
(pdf)
3. Tuji jezik; izbirni predmet (predmetni izpitni katalog v italijanskem jeziku)
NEMŠČINA
(pdf)
3. Tuji jezik; izbirni predmet
MATEMATIKA
(pdf)
3. Izbirni predmet
MATEMATIKA
(pdf)
3. izbirni predmet (predmetni izpitni katalog v italijanskem jeziku)
MATEMATIKA
(pdf)
3. izbirni predmet (predmetni izpitni katalog v madžarskem jeziku)

B. DRUGI (2.) oziroma STROKOVNO-TEORETIČNI IN ČETRTI (4.) PREDMETI POKLICNE MATURE

Vrste izobraževalnih programov:
SSI - srednje strokovno izobraževanje
PTI - poklicno-tehniško izobraževanje
PT - poklicni tečaj

Prilagojeni izobraževalni  programi:
(SI) - izobraževalni program je prilagojen za narodno mešano območje slovenske Istre, izobraževanje se izvaja v slovenskem učnem jeziku,
(IS) - izobraževalni program je prilagojen za narodno mešano območje slovenske Istre, izobraževanje se izvaja v italijanskem učnem jeziku,
(DV) - izobraževalni program je prilagojen za dvojezično izvajanje v slovenskem in madžarskem učnem jeziku na narodno mešanem območju v Prekmurju.

Izobraževalni programi z enakovrednim izobrazbenim standardom so prilagojeni za dijake s posebnimi potrebami

Pojasnila:
Polno ime za izobraževalni program je v preglednicah nadomeščeno s skrajšano obliko: program.

Praktični del izpita pri poklicni maturi je lahko:

Program

Vrsta programa

Uradni list RS št.

Predmet Predmetni izpitni katalog
ARANŽERSKI TEHNIK SSI 53/2008 2. Oblikovanje v aranžerstvu
4. Izdelek oziroma storitev in zagovor
AVTOSERVISNI TEHNIK PTI 55/2007 2. Avtomehatronika
4. Izdelek oziroma storitev in zagovor
EKONOMSKI TEHNIK
EKONOMSKI TEHNIK (IS)
EKONOMSKI TEHNIK (DV)
EKONOMSKI TEHNIK (gibalno ovirani)
EKONOMSKI TEHNIK (slepi in slabovidni)
EKONOMSKI TEHNIK
EKONOMSKI TEHNIK (IS)
EKONOMSKI TEHNIK (DV)
EKONOMSKI TEHNIK (gibalno ovirani)
EKONOMSKI TEHNIK (slepi in slabovidni)
EKONOMSKI TEHNIK

SSI
SSI
SSI
SSI
SSI
PTI
PTI
PTI
PTI
PTI
PT

53/2008
53/2008
53/2008
53/2008
53/2008
53/2008
85/2008
95/2009
30/2009
110/2010
47/2011

2. Gospodarstvo
4. Izdelek oziroma storitev in zagovor

ELEKTROTEHNIK
ELEKTROTEHNIK
ELEKTROTEHNIK (gibalno ovirani)

SSI
PTI
PTI

53/2008
53/2008
30/2009

2.

Elektrotehnika

4.

Izdelek oziroma storitev in zagovor

FARMACEVTSKI TEHNIK

SSI

53/2008

2.

Farmacija

4.

Izdelek in zagovor

FOTOGRAFSKI TEHNIK SSI

30/2009

2. Fotografija
4. Izdelek in zagovor

GASTRONOMIJA
GASTRONOMIJA (IS)
GASTRONOMIJA (DV)

PTI
PTI
PTI

53/2008
85/2008
95/2009

2.

Gastronomija in turistične storitve

4.

Izdelek oziroma storitev in zagovor

GASTRONOMIJA IN TURIZEM
GASTRONOMIJA IN TURIZEM

SSI
PT

53/2008
30/2009

2. Gastronomija in turizem s podjetništvom
4. Izdelek oziroma storitev in zagovor

GEODETSKI TEHNIK

SSI

53/2008

2.

Osnove geodezije

4.

Izdelek oziroma storitev in zagovor

GEOTEHNIK
GEOTEHNIK

SSI
PTI

53/2008
53/2008

2.

Rudarstvo

4.

Izdelek oziroma storitev in zagovor

GOZDARSKI TEHNIK SSI

55/2007

2.

Gozdarstvo

4.

Izdelek oziroma storitev in zagovor

GRADBENI TEHNIK
GRADBENI TEHNIK

SSI
PTI

53/2008
110/2010

2.

Graditev objektov

4.

Izdelek in zagovor

GRAFIČNI TEHNIK (gluhi in naglušni) SSI

52/2003

2. Tehnologija tiska ali
Tehnologija dodelave
4. Izdelek oziroma storitev in zagovor

GRAFIČNI TEHNIK
GRAFIČNI TEHNIK (GLU, GJM)
GRAFIČNI TEHNIK
GRAFIČNI TEHNIK (GLU, GJM)

SSI
SSI
PTI
PTI

53/2008
30/2009
53/2008
110/2010

2.

Tehnologija tiska in dodelave

4.

Izdelek oziroma storitev in zagovor

HORTIKULTURNI TEHNIK
HORTIKULTURNI TEHNIK

SSI
PTI

55/2007
55/2007

2.

Hortikultura

4.

Izdelek oziroma storitev in zagovor

KEMIJSKI TEHNIK SSI

53/2008

2.

Kemija

4.

Izdelek oziroma storitev in zagovor

KMETIJSKO - PODJETNIŠKI TEHNIK
KMETIJSKO - PODJETNIŠKI TEHNIK

SSI
PTI

55/2007
55/2007

2. Kmetijstvo
4. Izdelek oziroma storitev in zagovor
KOZMETIČNI TEHNIK SSI

55/2007
in
47/2011

2.

Kozmetika

4.

Storitev in izdelek

LADIJSKI STROJNI TEHNIK (SI) SSI

69/1998

2. Ladijski stroji
4. Izdelek oziroma storitev in zagovor
LADIJSKI STROJNI TEHNIK SSI 110/2010 2. Ladijski stroji
4. Izdelek oziroma storitev in zagovor

LESARSKI TEHNIK
LESARSKI TEHNIK
LESARSKI TEHNIK (GLU, GJM)

SSI
PTI
PTI

53/2008
53/2008
110/2010

2.

Lesarstvo

4.

Izdelek in zagovor

LOGISTIČNI TEHNIK
LOGISTIČNI TEHNIK

SSI
PTI

53/2008
95/2009

2.

Logistika

4.

Izdelek oziroma storitev in zagovor

MEDIJSKI TEHNIK (gluhi in naglušni)

SSI

52/2003

2. Digitalna tipografija in reprodukcija
4.

Izdelek oziroma storitev in zagovor

MEDIJSKI TEHNIK
MEDIJSKI TEHNIK (GLU, GJM)

SSI
SSI

53/2008
30/2009

2.

Medijska in grafična tehnologija

4.

Izdelek oziroma storitev in zagovor

NARAVOVARSTVENI TEHNIK

SSI

53/2008

2.

Naravovarstvo

4.

Izdelek oziroma storitev in zagovor

OKOLJEVARSTVENI TEHNIK

SSI

53/2008

2.

Okoljevarstvo

4.

Izdelek oziroma storitev in zagovor

PLOVBNI TEHNIK (SI) SSI

69/1998

2. Navtika
4. Izdelek oziroma storitev in zagovor
PLOVBNI TEHNIK SSI 110/2010 2. Navtika
4. Izdelek oziroma stoitev in zagovor
PREDŠOLSKA VZGOJA
PREDŠOLSKA VZGOJA
SSI
PT
53/2008
30/2009
2. Vzgoja predšolskega otroka
4. Izpitni nastop in zagovor

STROJNI TEHNIK
STROJNI TEHNIK (DV)
STROJNI TEHNIK
STROJNI TEHNIK (IS)
STROJNI TEHNIK (DV)
STROJNI TEHNIK (GLU, GJM)

SSI
SSI
PTI
PTI
PTI
PTI

53/2008
53/2008
53/2008
85/2008
95/2009
110/2010

2.

Strojništvo

4.

Izdelek oziroma storitev in zagovor

TEHNIK ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJ

SSI

53/2008

2.

Elektronske komunikacije

4.

Izdelek oziroma storitev in zagovor

TEHNIK LABORATORIJSKE BIOMEDICINE

SSI

53/2008

2.

Laboratorijska biomedicina

4.

Storitev in zagovor

TEHNIK MEHATRONIKE
TEHNIK MEHATRONIKE
TEHNIK MEHATRONIKE

SSI
SSI
PTI

82/2006
5/2011
53/2008

2.

Mehatronika

4.

Izdelek oziroma storitev in zagovor

TEHNIK OBLIKOVANJA
TEHNIK OBLIKOVANJA
SSI
SSI

82/2006
27/2011

2. Umetnostna zgodovina
4. Izdelek in zagovor

TEHNIK OPTIK

SSI

53/2008

2.

Optika

4.

Izdelek oziroma storitev in zagovor

TEHNIK RAČUNALNIŠTVA
TEHNIK RAČUNALNIŠTVA
TEHNIK RAČUNALNIŠTVA (GLU, GJM)
TEHNIK RAČUNALNIŠTVA (IS)
TEHNIK RAČUNALNIŠTVA

SSI
PTI
PTI
PTI
PT

53/2008
53/2008
12/2013
12/2013
47/2011

2.

Računalništvo

4.

Izdelek oziroma storitev in zagovor

TEHNIK STEKLARSTVA
TEHNIK STEKLARSTVA

SSI
PTI

53/2008
53/2008

2.

Steklarstvo

4.

Izdelek oziroma storitev in zagovor

TEHNIK VAROVANJA
TEHNIK VAROVANJA

SSI
PTI

53/2008 in 110/2010
95/2009

2.

Zasebno varovanje

4.

Izdelek oziroma storitev in zagovor

USTVARJALEC MODNIH OBLAČIL
USTVARJALEC MODNIH OBLAČIL
USTVARJALEC MODNIH OBLAČIL (GLU, GJM)
SSI
PTI
PTI

55/2007
30/2009
110/2010

2. Modna oblačila
4. Izdelek in zagovor

VETERINARSKI TEHNIK

SSI

53/2008

2.

Veterinarstvo

4.

Izdelek oziroma storitev in zagovor

ZDRAVSTVENA NEGA
ZDRAVSTVENA NEGA

SSI
PTI

53/2008
53/2008

2.

Zdravstvena nega

4.

Storitev in zagovor

ZOBOTEHNIK

SSI

53/2008

2.

Zobna protetika

4.

Praktična protetika in zagovor

ŽIVILSKO PREHRANSKI TEHNIK
ŽIVILSKO PREHRANSKI TEHNIK

SSI
PTI

55/2007
53/2008

2.

Živilstvo in prehrana

4.

Izdelek oziroma storitev in zagovor