SREDNJEŠOLSKI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

POKLICNI TEČAJI

št. Ime izobraževalnega programa Uradni list Sprejeto na SSPSI Začetek izvajanja s šolskim letom Nadomešča dosedanji program
1 Ekonomski tehnik 47/11 130.seja, 6.5.2011 2011/2012 Ekonomski tehnik (75/04)
2 Gastronomija in turizem 30/09 114. seja, 12.12.2008 2009/2010 Turistični tehnik (45/97, 52/03) in
Gostinski tehnik (45/97, 52/03)
3 Predšolska vzgoja 30/09 114. seja, 12.12.2008 2009/2010 Predšolska vzgoja (01/00)
4 Tehnik računalništva 47/11 130.seja, 6.5.2011 2011/2012 Elektrotehnik računalništva (52/03)

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI SO SE IZTEKLI 2011


št.

Ime izobraževalnega programa

Uradni list

Program se izteče

Zaključek izobraževanja za že vpisane

Nadomesti ga program

1

Ekonomski tehnik

75/04

31.8.2011

31.8.2013

Ekonomski tehnik (47/11)

2

Elektrotehnik računalništva

52/03

31.8.2011

31.8.2013

Tehnik računalništva (47/11)

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI SO SE IZTEKLI 2009

št. Ime izobraževalnega programa Uradni list Program se izteče Zaključek izobraževanja za že vpisane Nadomesti ga program
1 Gostinski tehnik 45/97, 52/03 31.8.2009 31.8.2011 Gastonomija in turizem (30/09)
2 Predšolska vzgoja 1/00 31.8.2009 31.8.2011 Predšolska vzgoja (30/09)
3 Turistični tehnik 45/97, 52/03 31.8.2009 31.8.2011 Gastonomija in turizem (30/09)

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI, KI NISO KREDITNO OVREDNOTENI

št. Ime izobraževalnega programa Uradni list
1 Ekonomski tehnik (IS) 75/04
2 Farmacevtski tehnik 45/97
3 Medijski tehnik 52/03
4 Prometni tehnik 131/03
5 Tekstilni tehnik 45/97

S šolskim letom 2011/2012 ni več možen vpis v 1. letnik izobraževalnih programov, ki niso kreditno ovrednoteni.