SREDNJEŠOLSKI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

POKLICNI TEČAJ

IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

EKONOMSKI TEHNIK (IS)
(prilagojen za izvajanje na narodno mešanem območju v slovenski Istri)

Enoličen ID: 556682 Zavodi, ki izvajajo program

VSEBINA