SREDNJEŠOLSKI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

EKONOMSKI TEHNIK (slepi in slabovidni)

Enoličen ID: 878962 Zavodi, ki izvajajo program

VSEBINA

SPLOŠNI DEL

POSEBNI DEL