SREDNJEŠOLSKI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

KMETIJSKO PODJETNIŠKI TEHNIK

Enoličen ID: 946603 Zavodi, ki izvajajo program

VSEBINA

SPLOŠNI DEL

POSEBNI DEL