SREDNJEŠOLSKI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

SPLOŠNO IZOBRAŽEVANJE

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI SPLOŠNE GIMNAZIJE

Št.

Ime izobraževalnega programa

Uradni list RS, št.

Sprejeto na Strokovnem svetu RS za splošno izobraževanje

1.

Gimnazija (1) (3)

54/98,
12/11 in 85/13

29.1.1998, 26.3.1998, 7.5.1998, 18.6.1998, 23.12.2010 (138. seja)

2.

Gimnazija s slovenskim učnim jezikom na narodno mešanem območju v slovenski Istri (SI) (3)

54/98 in 85/13

29.1.1998, 26.3.1998, 7.5.1998, 18.6.1998

3.

Gimnazija z italijanskim učnim jezikom na narodno mešanem območju v slovenski Istri (IS) (3)

54/98 in 85/13

29.1.1998, 26.3.1998, 7.5.1998, 18.6.1998

4.

Dvojezična slovensko madžarska gimnazija (3)

54/98 in 85/13

29.1.1998, 26.3.1998, 7.5.1998, 18.6.1998

5.

Klasična gimnazija (3)

 

54/98 in 85/13

29.1.1998, 26.3.1998, 7.5.1998, 18.6.1998

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI STROKOVNE GIMNAZIJE

Št.

Ime izobraževalnega programa

Uradni list RS, št.

Sprejeto na Strokovnem svetu RS za splošno izobraževanje

1.

Ekonomska gimnazija (1) (3)

54/98,
12/11 in 85/13

29.1.1998, 26.3.1998, 7.5.1998, 18.6.1998, 23.12.2010 (138. seja)

2.

Ekonomska gimnazija s slovenskim učnim jezikom na narodno mešanem območju v slovenski Istri  (SI) (3)

54/98 in 85/13

29.1.1998, 26.3.1998, 7.5.1998, 18.6.1998

3.

Tehniška gimnazija (3)

54/98 in 85/13

29.1.1998, 26.3.1998, 7.5.1998, 18.6.1998

4.

Tehniška gimnazija s slovenskim učnim jezikom na narodno mešanem območju v slovenski Istri (SI) (3)

54/98 in 85/13

29.1.1998, 26.3.1998, 7.5.1998, 18.6.1998

5.

Umetniška gimnazija (2) (3) (4)

54/98, 5/00,
25/13, 85/13 in 7/14

29.1.1998, 26.3.1998, 7.5.1998, 18.6.1998, 16.12.1999, 24.1.2013 (154. seja), 19.12.2013 (161. seja)

6.

Umetniška gimnazija s slovenskim učnim jezikom na narodno mešanem območju v slovenski Istri (SI) (2) (3) (4)

    • Glasbena smer

111/00,
25/13, 85/13 in 7/14

26. seja, 18.3.1999 in
37. seja 6.7.2000, 24.1.2013 (154. seja), 19.12.2013 (161. seja)Pojasnila k preglednici gimnazijskih izobraževalnih programov