Nazaj na kazalo

EVIDENCA ŠTUDENTOV IN DIPLOMANTOV

Obvestilo glede sporočanja podatkov o vpisu za študijsko leto 2021/2022:

  • 10. 3. 2022: Spodaj so objavljena Navodila za poročanje podatkov o mednarodni izmenjavi študentov za študijsko leto 2021/22. 
  • 19. 7. 2021: Visokošolske zavode obveščamo, da za študijsko leto 2021/2022 vrsta vpisa v letnik "05 - Podaljšanje statusa po 49. členu ZIUZEOP" ni več mogoča. Podaljšanja statusa študenta iz upravičenih razlogov zaradi COVID-19 v študijskem letu 2021/22 ne bo. V primeru, da študent obveznosti ni mogel opraviti iz upravičenih razlogov, imate visokošolski zavodi že sedaj v skladu s tretjim odstavkom 70. člena Zakona o visokem šolstvu možnost podaljšati status študenta, vendar največ za eno leto.
  • Od 1. 7. 2020 visokošolski zavodi lahko sporočate v eVŠ podatke o vpisu za študijsko leto 2021/2022. 

 

 

Opis kontrol podatkov o študentih, ki jih omogoča eVŠ

V okviru eVŠ lahko informacijski sistemi visokošolskih zavodov preko spletnega servisa eVS_PladenjWs kličejo storitev preverjanja podatkov o študentih za naslednje kontrole:

  • A2 - Kontrola upravičenosti do vpisa v dodatno leto: procesogram (pdf) in njegov opis (doc)
    • Opozorilo: Visokošolski zavodi upoštevajte, da do vpisa absolventa oz. dodatnega leta niso upravičeni študenti, ki so se po merilih za prehode vpisali v isti ali nižji letnik, kot so bili vpisani na prejšnjem študijskem programu. V primeru študentov starih dodiplomskih študijskih programov, ki so se lani vpisovali po merilih za prehode v zadnji letnik bolonjskih študijskih programov, bili pa so že vpisani v absolventa ali zadnji letnik prejšnjega programa, kontrola A2 v eVŠ ne prepozna pravilno, da je bil vpis v bolonjski program sprememba študijskega programa, če je bil študent zadnjič vpisan pred letom 2005.

 

Pravne podlage: