ZAVAROVANJE PREMOŽENJA

Zavarovanje šolskega premoženja, interesov in oseb javnih zavodov iz resornih pristojnosti Ministrstva izobraževanje, znanost, kulturo in šport po pogodbi št.: 3330-13-033001

 

Okrožnice in navodila za vnos letnih podatkov obračuna premije

Navodila za vnos podatkov na portalu KRIK 01-2013

 

Seznam vključenih v zavarovanje

Seznam vključenih zavodov v zavarovanje MIZKŠ v času razpisa 2012

 

Pogodba

Pogodba št. 3330-13-033001 MIZKŠ-ZM 2013-2016 z dne 28.12.2012

Posamezne police

Polica št. 510-2237709- (požarno zavar. od 01.01.2013 do 31.12.2016)

Polica št. 510-2237710- (potresno zavar. od 01.01.2013 do 31.12.2016)

Polica št. 510-2237711- (zavar. obrat. zastoja - požar od 01.01.2013 do 31.12.2016)

Polica št. 510-2237712- (strojelomno zavar. od 01.01.2013 do 31.12.2016)

Polica št. 510-22377132- (zavar. računalnikov od 01.01.2013 do 31.12.2016)

Polica št. 510-2237714- (zavar. odg. od 01.01.2013 do 31.12.2016)

Polica št. 510-2237715- (vlomsko zavar. od 01.01.2013 do 31.12.2016)

Polica št. 510-2237716- (zavar. stekla od 01.01.2013 do 31.12.2016)

Polica št. 510-2237718- (zavar. stvari v hladilnih napravah od 01.01.2013 do 31.12.2016)

Polica št. 510-2237717- (zavar. meh. poškodb od 01.01.2013 do 31.12.2016)

Polica št. 510-2237719- (zavar. glasbenih instrumentov od 01.01.2013 do 31.12.2016)

 

Prijave in odjave med zavarovalnim letom

Prijava v zavarovanje med letom

Odjava iz zavarovanje med letom

 

Pogoji zavarovatelja

 • obratovalni zastoj zaradi požara 1
 • požarno zavarovanje 1, 2, 34
 • potresno zavarovanje 1, 2
 • strojelomno zavarovanje 1, 2
 • vlomsko zavarovanje 1
 • zavarovanje živil v zmrzovalnikih 1
 • zavarovanje fizične poškodbe 1, 2
 • zavarovanje glasbenih inštrumentov 1
 • zavarovanje odgovornosti 1, 2
 • zavarovanje računalnikov 1
 • zavarovanje stekla 1

 

Uveljavljanje zavarovanj

Izjava o škodnem dogodku - prijava škode zavarovalnici

Telefaks obrazec - OCENITVE ŠKODE

Kratko navodilo odgovorni osebi uveljavljanja zavarovanj 01-2013

Navodila vsem zaposlenim v primeru škodnega dogodka 01-2013

Likvidacijski postopek 01-2013