POKLICNO-TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

KONFEKCIJSKI TEHNIK

VSEBINA