POKLICNO-TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

MEDIJSKI TEHNIK
(prilagojen za gluhe in naglušne in dijake z govorno-jezikovnimi motnjami)

VSEBINA