SREDNJEŠOLSKI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

POKLICNO-TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

STROJNI TEHNIK (DV)

Enoličen ID: 472143 Zavodi, ki izvajajo program

VSEBINA

SPLOŠNI DEL

POSEBNI DEL