SREDNJEŠOLSKI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

POKLICNO-TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

STROJNI TEHNIK (SI) PTI – 2020

VSEBINA

SPLOŠNI DEL

POSEBNI DEL