SREDNJEŠOLSKI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

POKLICNO-TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

TEHNIK RAČUNALNIŠTVA

Enoličen ID: 481495 Zavodi, ki izvajajo program

VSEBINA

SPLOŠNI DEL

POSEBNI DEL