SREDNJEŠOLSKI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

POKLICNO-TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

TEHNIK RAČUNALNIŠTVA (GLU, GJM)

Enoličen ID: 999567 Zavodi, ki izvajajo program

VSEBINA

SPLOŠNI DEL

POSEBNI DEL