SREDNJEŠOLSKI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

RAČUNALNIKAR SPI (GIB) - 2020

VSEBINA

SPLOŠNI DEL

POSEBNI DEL