SREDNJEŠOLSKI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

TEHNIK ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJ / SSI - 2020

VSEBINA

SPLOŠNI DEL

POSEBNI DEL