UČNI NAČRTI ZA GIMNAZIJE

Po abecednem vrstnem redu navajamo učne načrte in izobraževalne programe za katere ti učni načrti veljajo.

Pri izvedbi učnega načrta je potrebno upoštevati število ur določeno s predmetnikom za posamezni izobraževalni program.

Navedeno je tudi šolsko leto, s katerim se začne učni načrt uvajati; in sicer za generacijo, ki se je vpisala v prvi letnik z navedenim šolskim letom.

UČNI NAČRTI

Št.

Ime predmeta

Izobraževalni program

Sprejeto na
Strokovnem svetu RS za splošno izobraževanje

Uvajanje s šolskim letom

1.

ANGLEŠČINA

splošna, klasična, strokovna gimnazija

110. seja, 14.2.2008

2008/2009

2.

ASTRONOMIJA

splošna in strokovna gimnazija

147. seja, 2.2.2012

2015/2016

3.

BIOLOGIJA

splošna gimnazija

110. seja, 14.2.2008

2008/2009

4.

BIOLOGIJA

klasična, strokovna gimnazija

111. seja, 28.2.2008

2008/2009

5.

BIOTEHNOLOGIJA

tehniška gimnazija

123. seja, 18.6.2009

2010/2011

6.

SMER GLEDALIŠČE IN FILM

umetniška gimnazija (smer gledališče in film)

182. seja, 16.2.2017

2017/2018

Zgodovina in teorija gledališča in filma

Gledališko ustvarjanje

Filmsko ustvarjanje

Druge oblike samostojnega in skupinskega dela:

Gledališke in filmske delavnice

Gledališke delavnice

Filmske delavnice

7.

EKONOMIJA

splošna, ekonomska gimnazija

205. seja, 20. 2. 2020

2020/2021

8.

EKONOMSKA GEOGRAFIJA

ekonomska gimnazija

205. seja, 20. 2. 2020

2020/2021

9.

EKONOMSKA ZGODOVINA

ekonomska gimnazija

205. seja, 20. 2. 2020

2020/2021

10.

ELEKTRONSKI SISTEMI

tehniška gimnazija

205. seja, 20.2.2020

2020/2021

12.

ELEKTROTEHNIKA

tehniška gimnazija

123. seja, 18.6.2009

2010/2011

13.

EVROPSKE ŠTUDIJE

splošna, strokovna gimnazija

147. seja,  2.2.2012

2012/2013

14.

FILM

splošna, strokovna gimnazija

193. seja, 21.6.2018

2018/2019

15.

FILOZOFIJA

splošna, klasična, strokovna gimnazija

110. seja, 14.2.2008

2008/2009

16.

FIZIKA

splošna gimnazija

168. seja, 19.2.2015

2015/2016

17.

FIZIKA

klasična gimnazija, strokovna gimnazija

168. seja, 19.2.2015

2015/2016

18.

FIZIOLOGIJA ŽIVČEVJA

splošna in strokovna gimnazija

203. seja, 19. 12. 2019

2020/2021

19.

FRANCOŠČINA

splošna, klasična, strokovna gimnazija

110. seja, 14.2.2008

2008/2009

20.

GEOGRAFIJA

splošna, klasična, ekonomska gimnazija

110. seja, 14.2.2008

2008/2009

21.

GEOGRAFIJA

splošna, klasična, ekonomska gimnazija
prilagoditev za dvojezične šole v Prekmurju

110. seja, 14.2.2008

2008/2009

22.

GEOGRAFIJA

splošna, klasična, ekonomska gimnazija
prilagoditev za šole z italijanskim učnim jezikom v Slovenski Istri

110. seja, 14.2.2008

2008/2009

23.

GEOGRAFIJA

strokovna gimnazija

111. seja, 28.2.2008

2008/2009

24.

GLASBA

splošna, klasična, strokovna gimnazija

110. seja, 14.2.2008

2008/2009

GLASBENA SMER: MODUL A – GLASBENI STAVEK

umetniška gimnazija (glasbena smer: modul A – glasbeni stavek

 

 

Glasbeni stavek

161. seja, 19.12.2013

2014/2015

Solfeggio

Zgodovina glasbe

Klavir

154. seja, 24.1.2013

2013/2014

Zbor

25.

GLASBENA SMER: MODUL B – PETJE-INSTRUMENT

umetniška gimnazija (glasbena smer: modul B –  petje-instrument)

 

 

Glasbeni stavek

161. seja, 19.12.2013

2014/2015

Solfeggio

Zgodovina glasbe

Petje-instrument:

 

 

- Petje

154. seja, 24.1.2013

2013/2014

- Klavir

- Čembalo

161. seja, 19.12.2013

2014/2015

- Orgle

154. seja, 24.1.2013

2013/2014

- Harmonika

- Harfa

- Kitara

- Citre

161. seja, 19.12.2013

2014/2015

- Violina

154. seja, 24.1.2013

2013/2014

- Viola

- Violončelo

- Kontrabas

- Kljunasta flavta

- Flavta

- Klarinet

- Oboa

- Fagot

- Saksofon

- Trobenta

- Rog

- Pozavna

- Tuba

- Tolkala

Klavir – pevci

154. seja, 24.1.2013,
161. seja, 19.12.2013

2013/2014,
2014/2015

Klavir – orglavci

Klavir – instrumentalisti

Dopolnilni inštrument

161. seja, 19.12.2013

2014/2015

Komorna igra

154. seja, 24.1.2013, 161. seja, 19.12.2013

2013/2014, 2014/2015

Zbor

154. seja, 24.1.2013

2013/2014

Orkester

154. seja, 24.1.2013,
161. seja, 19.12.2013

2013/2014, 2014/2015

26.

GLASBENA SMER: MODUL C – JAZZ-ZABAVNA GLASBA

umetniška gimnazija (glasbena smer: modul C – jazz-zabavna glasba)

161. seja, 19.12.2013

2014/2015

Glasbeni stavek

Solfeggio

Zgodovina glasbe

Petje-instrument

- Jazz petje

- Jazz klavir

- Jazz kitara

- Jazz kontrabas

- Jazz saksofon

- Jazz trobenta

- Jazz pozavna

- Jazz bobni

Glasbena tehnologija

Jazz klavir

Orkester

Osnove improvizacije

Skupinska igra

Teorija jazza z osnovami aranžiranja

27.

GRADBENIŠTVO

tehniška gimnazija

205. seja, 20. 2. 2020

2020/2021

28.

GRŠČINA

klasična gimnazija

 

 

29.

INFORMATIKA

splošna, klasična, strokovna gimnazija

110. seja, 14.2.2008

2008/2009

30.

ITALIANO (lingua materna)

Ginnasio con lingua d’insegnamento italiana sul territorio nazionalmente misto dell’Istria slovena

110. seja, 14.2.2008

2008/2009

31.

ITALIJANŠČINA (materinščina)

gimnazija z italijanskim učnim jezikom
na narodno mešanem območju v slovenski Istri

110. seja, 14.2.2008

2008/2009

32.

ITALIJANŠČINA (kot tuji in kot drugi jezik na narodno mešanem območju Slovenske Istre)

splošna, klasična, strokovna gimnazija
kot tuji jezik

110. seja, 14.2.2008

2008/2009

kot drugi jezik na narodno mešanem območju Slovenske Istre
splošna gimnazija

kot drugi jezik na narodno mešanem območju Slovenske Istre
strokovna gimnazija

33.

IZBRANA POGLAVJA IZ BIOTEHNOLOGIJE

splošna gimnazija

205. seja, 20. 2. 2020

2020/2021

34.

KEMIJA

splošna gimnazija

110. seja, 14.2.2008

2008/2009

35.

KEMIJA

klasična, strokovna gimnazija

111. seja, 28.2.2008

2008/2009

36.

KITAJŠČINA

splošna in strokovna gimnazija

155. seja, 28.2.2013

2013/2014

37.

KMETIJSTVO

tehniška gimnazija

205. seja, 20. 2. 2020

2020/2021

38.

KREATIVNO PODJETNIŠTVO

splošna in strokovna gimnazija

147. seja, 2.2.2012

2015/2016

39.

LABORATORIJSKE VAJE
Biotehnologija

tehniška gimnazija

123. seja, 18.6.2009

2010/2011

40.

LABORATORIJSKE VAJE
Elektrotehnika in elektronika

tehniška gimnazija

123. seja, 18.6.2009

2010/2011

41.

LABORATORIJSKE VAJE
Materiali (gradbeniški modul)

tehniška gimnazija

128. seja, 17.12.2009

2010/2011

42.

LABORATORIJSKE VAJE
Materiali (lesarski modul)

tehniška gimnazija

128. seja, 17.12.2009

2010/2011

43.

LABORATORIJSKE VAJE
Materiali (osnovni modul)

tehniška gimnazija

128. seja, 17.12.2009

2010/2011

44.

LABORATORIJSKE VAJE
Mehanika in gradbeništvo

tehniška gimnazija

123. seja, 18.6.2009

2010/2011

45.

LABORATORIJSKE VAJE
Mehanika in strojništvo

tehniška gimnazija

123. seja, 18.6.2009

2010/2011

46.

LABORATORIJSKE VAJE
Računalništvo, računalniški sistemi in omrežja

tehniška gimnazija

123. seja, 18.6.2009

2010/2011

47.

LATINŠČINA

splošna, klasična gimnazija

110. seja, 14.2.2008

2008/2009

48.

LESARSTVO

tehniška gimnazija

205. seja, 20.2.2020

2020/2021

49.

LIKOVNA SMER

umetniška gimnazija (likovna smer)

128. seja, 17.12.2009

2010/2011

Likovna teorija

Predstavitvene tehnike

Bivalna kultura

Risanje in slikanje

Plastično oblikovanje

Osnove varovanja dediščine

50.

LIKOVNA UMETNOST (umetnostna zgodovina in likovno snovanje)

splošna, klasična, strokovna gimnazija

110. seja, 14.2.2008

2008/2009

51.

MADŽARŠČINA  (materinščina)

gimnazija (DV)

110. seja, 14.2.2008

2008/2009

52.

MADŽARŠČINA  (drugi jezik)

gimnazija (DV)

205. seja, 20. 2. 2020

2020/2021

53.

MAGYAR (mint második nyelv)

Kétnyelvű (szlovén–magyar) gimnázium

205. seja, 20.2.2020

2020/2021

54.

MAGYAR NYELV (mint anyanyelv)

Kétnyelvű (szlovén–magyar) gimnázium

110. seja, 14.2.2008

2008/2009

55.

MAGYAR NYELV (mint második nyelv)

Kétnyelvű (szlovén–magyar) gimnázium

110. seja, 14.2.2008

2008/2009

56.

MATEMATIKA

splošna, klasična, strokovna gimnazija

110. seja, 14.2.2008

2008/2009

57.

MATERIALI
(gradbeniški modul)

tehniška gimnazija

128. seja, 17.12.2009

2010/2011

58.

MATERIALI
(lesarski modul)

tehniška gimnazija

128. seja, 17.12.2009

2010/2011

59.

MATERIALI
(osnovni modul)

tehniška gimnazija

128. seja, 17.12.2009

2020/2021

60.

MEHANIKA

tehniška gimnazija

123. seja, 18.6.2009

2010/2011

61.

MIKROBIOLOGIJA

tehniška gimnazija

205. seja, 20. 2. 2020

2010/2011

62.

NEMŠČINA

splošna, klasična, strokovna gimnazija

110. seja, 14.2.2008

2008/2009

63.

PLESNA SMER: MODUL A - BALET

umetniška gimnazija (plesna smer: modul A - balet)

 

 

Klasični balet

154. seja, 24.1.2013

2013/2014

Karakterni plesi

Klasična podržka in repertoar

154. seja, 24.1.2013,
161. seja, 19.12.2013

2013/2014,
2014/2015

Sodobne plesne tehnike

154. seja, 24.1.2013

2013/2014

Stilni plesi

161. seja, 19.12.2013

2014/2015

Klavir

154. seja, 24.1.2013

2013/2014

Zgodovina plesa

161. seja, 19.12.2013

2014/2015

64.

PLESNA SMER: MODUL B - SODOBNI PLES

umetniška gimnazija (plesna smer: modul B - sodobni ples)

205. seja, 20. 2. 2020

2020/2021

Kompozicija plesa

Balet

Sodobne plesne tehnike

Zgodovina plesa in odrske umetnosti

65.

PODJETNIŠTVO

ekonomska gimnazija

205. seja, 20. 2. 2020

2020/2021

66.

POSLOVANJE

ekonomska gimnazija

205. seja, 20. 2. 2020

2020/2021

67.

PROJEKTNO DELO Z OSNOVAMI RAZISKOVALNEGA DELA

splošna in strokovna gimnazija

147. seja, 2.2.2012

2015/2016

68.

PROSTORSKO MODELIRANJE

tehniška gimnazija

205. seja, 20. 2. 2020

2020/2021

69.

PSIHOLOGIJA (70 ur)

splošna, klasična, strokovna gimnazija

110. seja, 14.2.2008

2008/2009

70.

PSIHOLOGIJA (280 ur)

splošna, klasična, strokovna gimnazija

110. seja, 14.2.2008

2008/2009

71.

RAČUNALNIŠKI SISTEMI IN OMREŽJA

tehniška gimnazija

205. seja, 20. 2. 2020

2020/2021

72.

RAČUNALNIŠTVO

tehniška gimnazija

123. seja, 18.6.2009

2010/2011

73.

RAZISKOVANJE VODNIH IN KOPENSKIH EKOSISTEMOV

splošna in strokovna gimnazija

203. seja, 19. 12. 2019

2020/2021

74.

RUŠČINA

splošna, klasična, strokovna gimnazija

110. seja, 14.2.2008

2008/2009

75.

SLOVENSKA KNJIŽEVNOST IN PREVODI

splošna, strokovna gimnazija

147. seja,  2.2.2012

2012/2013

76.

SLOVENŠČINA  (materinščina)

splošna, klasična, strokovna gimnazija

110. seja, 14.2.2008

2008/2009

77.

SLOVENŠČINA

gimnazija (DV)

114. seja, 12.6.2008

2008/2009

78.

SLOVENŠČINA

gimnazija (IS)

114. seja, 12.6.2008

2008/2009

79.

SOCIOLOGIJA

splošna, klasična, strokovna gimnazija

110. seja, 14.2.2008

2008/2009

80.

STROJNIŠTVO

tehniška gimnazija

205. seja, 20. 2. 2020

2020/2021

81.

ŠPANŠČINA

splošna, klasična, strokovna gimnazija

110. seja, 14.2.2008

2008/2009

82.

ŠPORTNA VZGOJA

splošna, klasična, strokovna gimnazija

110. seja, 14.2.2008

2008/2009

83.

ŠPORTNA  VZGOJA
ŠPORTNI ODDELKI GIMNAZIJE

splošna gimnazija

110. seja, 14.2.2008

2008/2009

84.

ŠTUDIJ OKOLJA

splošna, strokovna gimnazija

147. seja,  2.2.2012

2012/2013

85.

TUJI JEZIKI: KULTURA IN CIVILIZACIJA

splošna, strokovna gimnazija

147. seja,  2.2.2012

2012/2013

86.

UMETNOSTNA ZGODOVINA (Umetnost na Slovenskem)

splošna, klasična, strokovna gimnazija

110. seja, 14.2.2008

2008/2009

87.

UMETNOSTNA ZGODOVINA

splošna, klasična gimnazija

110. seja, 14.2.2008

2008/2009

88.

UMETNOSTNA ZGODOVINA

gimnazija (IS)

205. seja, 20. 2. 2020

2020/2021

89.

VZGOJA ZA SOLIDARNOST

splošna in strokovna gimnazija

152. seja, 25.10.2012

2015/2016

90.

ZGODOVINA

splošna gimnazija

110. seja, 14.2.2008

2008/2009

91.

ZGODOVINA

gimnazija (IS)

111. seja, 28.2.2008

2008/2009

92.

ZGODOVINA

gimnazija (DV)

114. seja, 12.6.2008

2008/2009

93.

ZGODOVINA

klasična gimnazija

111. seja, 28.2.2008

2008/2009

94.

ZGODOVINA

strokovna gimnazija

111. seja, 28.2.2008

2008/2009

95.

ZGODOVINA ŠPORTA

splošna in strokovna gimnazija

155. seja, 28.2.2013

2015/2016


UČNI NAČRTI – PREVODI V ITALIJANSKI JEZIK

Št.

Ime področje

Izobraževalni program

Sprejeto na
Strokovnem svetu RS za splošno izobraževanje

Uvajanje s šolskim letom

1.

ARTI VISIVE

Ginnasio generale, classico e tecnico

110. seja, 14.2.2008

2008/2009

2.

BIOLOGIA

Ginnasio generale

110. seja, 14.2.2008

2008/2009

3.

FILOSOFIA

Ginnasio generale, classico e tecnico

110. seja, 14.2.2008

2008/2009

4.

FISICA

Ginnasio generale

168. seja, 19.2.2015

2015/2016

5.

GEOGRAFIA

Ginnasio generale, classico e economico

110. seja, 14.2.2008

2008/2009

6.

INFORMATICA

Ginnasio generale, classico e tecnico

110. seja, 14.2.2008

2008/2009

7.

INGLESE

Ginnasio generale, classico e tecnico

110. seja, 14.2.2008

2008/2009

8.

MATEMATICA

Ginnasio generale, classico e tecnico

110. seja, 14.2.2008

2008/2009

9.

CHIMICA

Ginnasio generale

110. seja, 14.2.2008

2008/2009

10.

MUSICA

Gimnasio generale, classico e tecnico

110. seja, 14.2.2008

2008/2009

11.

PSICOLOGIA (70)

Ginnasio generale, classico e tecnico

110. seja, 14.2.2008

2008/2009

12.

PSICOLOGIA (280)

Ginnasio generale, classico e tecnico

110. seja, 14.2.2008

2008/2009

13.

SOCIOLOGIA

Ginnasio generale, classico e tecnico

110. seja, 14.2.2008

2008/2009

14.

SPORT

Ginnasio generale, classico e tecnico

110. seja, 14.2.2008

2008/2009

15.

STORIA

Ginnasio generale

110. seja, 14.2.2008

2008/2009

16.

STORIA DELL'ARTE

Ginnasio generale e classico

110. seja, 14.2.2008

2008/2009


UČNI NAČRTI – PREVODI V MADŽARSKI JEZIK

Št.

Ime področje

Izobraževalni program

Sprejeto na
Strokovnem svetu RS za splošno izobraževanje

Uvajanje s šolskim letom

1.

INFORMATIKA

Gimnázium, Áltaálanos, klasszikus és szakmai gimnázium

110. seja, 14.2.2008

2008/2009

2.

TESTNEVELÉS

Gimnázium, Áltaálanos, normál (klasszikus), szakgimnázium

110. seja, 14.2.2008

2008/2009


KROSKURIKULARNO TEMATSKO PODROČJE

Št.

Ime področje

Izobraževalni program

Sprejeto na
Strokovnem svetu RS za splošno izobraževanje

Uvajanje s šolskim letom

1.

KNJIŽNIČNO INFORMACIJSKO ZNANJE

splošna, klasična in strokovna gimnazija

110. seja, 14.2.2008

2008/2009

2.

OKOLJSKA VZGOJA

splošna, klasična, strokovna gimnazija

110. seja, 14.2.2008

2008/2009