PREDMETNI IZPITNI KATALOGI ZA POKLICNO MATURO 2025

Predmetne izpitne kataloge za poklicno maturo 2025 objavljamo sicer ločeno, vendar ustrezno povezano z vsakim izobraževalnim programom srednjega strokovnega in poklicno-tehniško izobraževanja ter poklicnim tečajem, ki jih objavljamo na naši spletni strani.
Predmetne izpitne kataloge za poklicno maturo 2025 je treba še povezati z informacijami, objavljenimi v Maturitetnem izpitnem katalogu za poklicno maturo 2025.

Uporaba predmetnih izpitnih katalogov:

A. SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNI PREDMETI POKLICNE MATURE (kot 1. ali 3. predmet)

PREDMET

Predmet Opomba
SLOVENŠČINA
(pdf)
1. Materni jezik
ITALIJANŠČINA
(pdf)
1. Materni jezik v prilagojenih programih ( z oznako IS) za narodno mešano območje slovenske Istre; izobraževanje se izvaja v italijanskem učnem jeziku
MADŽARŠČINA
(pdf)
1. Materni jezik v prilagojenih programih (z oznako DV) za dvojezično izvajanje v slovenskem in madžarskem učnem jeziku na narodno mešanem območju v Prekmurju
SLOVENŠČINA
(pdf)
3. Drugi jezik v prilagojenih programih za narodno mešano območje slovenske Istre; izobraževanje se izvaja v italijanskem učnem jeziku; izbirni predmet
ITALIJANŠČINA
(pdf)
3. Drugi jezik v prilagojenih programih za narodno mešano območje slovenske Istre; izobraževanje se izvaja v slovenskem učnem jeziku; izbirni predmet
ITALIJANŠČINA
(pdf)
3. Tuji jezik; predmetni izpitni katalog je isti kot za italijanščino kot drugi jezik
ANGLEŠČINA
(pdf)
3. Tuji jezik; izbirni predmet
ANGLEŠČINA
(pdf)
3. Tuji jezik; izbirni predmet (predmetni izpitni katalog v italijanskem jeziku)
NEMŠČINA
(pdf)
3. Tuji jezik; izbirni predmet
MATEMATIKA
(pdf)
3. Izbirni predmet
MATEMATIKA
(pdf)
3. izbirni predmet (predmetni izpitni katalog v italijanskem jeziku)
MATEMATIKA
(pdf)
3. izbirni predmet (predmetni izpitni katalog v madžarskem jeziku)

B. DRUGI (2.) oziroma STROKOVNO-TEORETIČNI IN ČETRTI (4.) PREDMETI POKLICNE MATURE

Vrste izobraževalnih programov:
SSI - srednje strokovno izobraževanje
PTI - poklicno-tehniško izobraževanje
PT - poklicni tečaj

Prilagojeni izobraževalni  programi:
(SI) - izobraževalni program je prilagojen za narodno mešano območje slovenske Istre, izobraževanje se izvaja v slovenskem učnem jeziku,
(IS) - izobraževalni program je prilagojen za narodno mešano območje slovenske Istre, izobraževanje se izvaja v italijanskem učnem jeziku,
(DV) - izobraževalni program je prilagojen za dvojezično izvajanje v slovenskem in madžarskem učnem jeziku na narodno mešanem območju v Prekmurju.

Izobraževalni programi z enakovrednim izobrazbenim standardom so prilagojeni za dijake s posebnimi potrebami

Pojasnila:
Polno ime za izobraževalni program je v preglednicah nadomeščeno s skrajšano obliko: program.

Praktični del izpita pri poklicni maturi je lahko:

Program

Vrsta programa

Uradni list RS št.

Predmet Predmetni izpitni katalog
ARANŽERSKI TEHNIK SSI 53/2008 in 13/2020 2. Oblikovanje v aranžerstvu
4. Izdelek oziroma storitev in zagovor
AVTOSERVISNI TEHNIK PTI 55/2007 in
85/2013 in
121/2022
2. Avtomehatronika
4. Izdelek oziroma storitev in zagovor
EKONOMSKI TEHNIK
EKONOMSKI TEHNIK (IS)
EKONOMSKI TEHNIK (DV)
EKONOMSKI TEHNIK (gibalno ovirani)
EKONOMSKI TEHNIK (slepi in slabovidni)
EKONOMSKI TEHNIK (SI)
EKONOMSKI TEHNIK
EKONOMSKI TEHNIK (IS)
EKONOMSKI TEHNIK (DV)
EKONOMSKI TEHNIK (gibalno ovirani)
EKONOMSKI TEHNIK (slepi in slabovidni)
EKONOMSKI TEHNIK (SI)
EKONOMSKI TEHNIK

SSI
SSI
SSI
SSI
SSI
SSI
PTI
PTI
PTI
PTI
PTI
PTI
PT

53/2008 in 13/2020 in 121/2022
53/2008 in 13/2020
53/2008 in 13/2020
53/2008 in 13/2020
53/2008 in 13/2020
12/2017 in 13/2020 in 121/2022
53/2008 in 121/2022
85/2008
95/2009
30/2009
110/2010
59/2019 in 121/2022
47/2011

2. Gospodarstvo
4. Izdelek oziroma storitev in zagovor

ELEKTROTEHNIK
ELEKTROTEHNIK (SI)

SSI
SSI

53/2008 in 101/2013
12/2017

2.

Elektrotehnika

4.

Izdelek oziroma storitev in zagovor

ELEKTROTEHNIK
ELEKTROTEHNIK (SI)
ELEKTROTEHNIK
ELEKTROTEHNIK (gibalno ovirani)

SSI
SSI
PTI
PTI

13/2020
13/2020
13/2020
13/2020

2.

Elektrotehnika

4.

Izdelek oziroma storitev in zagovor

FARMACEVTSKI TEHNIK

SSI

53/2008 in 13/2020

2.

Farmacija

4.

Izdelek in zagovor

FOTOGRAFSKI TEHNIK SSI

30/2009 in 13/2020

2. Fotografija
4. Izdelek in zagovor
FRIZERSKI TEHNIK PTI

135/2021

2. Frizerstvo
4. Izdelek oziroma storitev in zagovor

GASTRONOMIJA
GASTRONOMIJA (IS)
GASTRONOMIJA (SI)
GASTRONOMIJA (DV)

PTI
PTI
PTI
PTI

53/2008
85/2008
59/2019
95/2009

2.

Gastronomija in turistične storitve

4.

Izdelek oziroma storitev in zagovor

GASTRONOMIJA IN TURIZEM
GASTRONOMIJA IN TURIZEM (SI)
GASTRONOMIJA IN TURIZEM (slepi in slabovidni)
GASTRONOMIJA IN TURIZEM

SSI
SSI
PTI
PT

53/2008 in 13/2020
12/2017 in 13/2020
13/2020
30/2009

2. Gastronomija in turizem s podjetništvom
4. Izdelek oziroma storitev in zagovor

GEODETSKI TEHNIK

SSI

53/2008 in 13/2020

2.

Osnove geodezije

4.

Izdelek oziroma storitev in zagovor

GEOTEHNIK
GEOTEHNIK

SSI
PTI

53/2008 in 13/2020
53/2008

2.

Rudarstvo

4.

Izdelek oziroma storitev in zagovor

GOZDARSKI TEHNIK SSI

55/2007 in 13/2020

2.

Gozdarstvo

4.

Izdelek oziroma storitev in zagovor

GRADBENI TEHNIK
GRADBENI TEHNIK

SSI
PTI

53/2008 in 13/2020
110/2010

2.

Graditev objektov

4.

Izdelek in zagovor

GRAFIČNI TEHNIK
GRAFIČNI TEHNIK (GLU, GJM)
GRAFIČNI TEHNIK
GRAFIČNI TEHNIK (GLU, GJM)

SSI
SSI
PTI
PTI

7/2015 in 13/2020
4/2016 in 13/2020
4/2016
4/2016

2.

Tehnologija tiska in dodelave

4.

Izdelek oziroma storitev in zagovor

HORTIKULTURNI TEHNIK
HORTIKULTURNI TEHNIK

SSI
PTI

55/2007 in 13/2020
55/2007

2.

Hortikultura

4.

Izdelek oziroma storitev in zagovor

KEMIJSKI TEHNIK
KEMIJSKI TEHNIK (DV)
SSI
SSI

53/2008 in 13/2020
7/2014 in 13/2020

2.

Kemija

4.

Izdelek oziroma storitev in zagovor

KMETIJSKO - PODJETNIŠKI TEHNIK
KMETIJSKO - PODJETNIŠKI TEHNIK

SSI
PTI

55/2007 in 13/2020
55/2007

2. Kmetijstvo
4. Izdelek oziroma storitev in zagovor

KOZMETIČNI TEHNIK

KOZMETIČNI TEHNIK (SI)

SSI

SSI

55/2007
47/2011
101/2013 in 13/2020

12/2017 in 13/2020

2.

Kozmetika

4.

Storitev in zagovor

LADIJSKI STROJNI TEHNIK
LADIJSKI STROJNI TEHNIK (SI)
SSI
SSI
110/2010
13/2020
2. Ladijski stroji
4. Izdelek oziroma storitev in zagovor

LESARSKI TEHNIK
LESARSKI TEHNIK
LESARSKI TEHNIK (GLU, GJM)

SSI
PTI
PTI

53/2008 in 13/2020
53/2008
110/2010

2.

Lesarstvo

4.

Izdelek in zagovor

LOGISTIČNI TEHNIK
LOGISTIČNI TEHNIK (SI)
LOGISTIČNI TEHNIK

SSI
SSI
PTI

53/2008, 13/2020 in 121/2022
51/2021 in 121/2022
95/2009 in 121/2022

2.

Logistika

4.

Izdelek oziroma storitev in zagovor

MEDIJSKI TEHNIK
MEDIJSKI TEHNIK (GLU, GJM)

SSI
SSI

53/2008 in 13/2020
30/2009 in 13/2020

2.

Medijska in grafična tehnologija

4.

Izdelek oziroma storitev in zagovor

METALURŠKI TEHNIK

SSI

4/2016 in 13/2020

2. Metalurgija
4. Izdelek oziroma storitev in zagovor
NARAVOVARSTVENI TEHNIK SSI 53/2008, 94/2014, 13/2020 in 172/2021 2.

Naravovarstvo

4.

Izdelek oziroma storitev in zagovor

OKOLJEVARSTVENI TEHNIK

SSI

53/2008 in 13/2020

2.

Okoljevarstvo

4.

Izdelek oziroma storitev in zagovor

PLOVBNI TEHNIK (SI)
PLOVBNI TEHNIK
SSI
SSI
13/2020 in 121/2022
110/2010
2. Navtika
4. Izdelek oziroma storitev in zagovor
PREDŠOLSKA VZGOJA
PREDŠOLSKA VZGOJA (IS)
PREDŠOLSKA VZGOJA (DV)
PREDŠOLSKA VZGOJA (SI)
PREDŠOLSKA VZGOJA
SSI
SSI
SSI
SSI
PT
53/2008 in 13/2020
4/2016 in 13/2020
51/2021
13/2020
30/2009
2. Vzgoja predšolskega otroka
4. Izpitni nastop in zagovor

STROJNI TEHNIK
STROJNI TEHNIK (DV)
STROJNI TEHNIK (SI)
STROJNI TEHNIK
STROJNI TEHNIK (IS)
STROJNI TEHNIK (SI)
STROJNI TEHNIK (DV)
STROJNI TEHNIK (GLU, GJM)

SSI
SSI
SSI
PTI
PTI
PTI
PTI
PTI

53/2008, 13/2020 in 121/2022
53/2008 in 13/2020
12/2017, 13/2020 in 121/2022
53/2008 in 121/2022
85/2008
59/2019 in 121/2022
95/2009
110/2010

2.

Strojništvo

4.

Izdelek oziroma storitev in zagovor

TEHNIK ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJ

SSI

53/2008, 101/2013

2.

Elektronske komunikacije

4.

Izdelek oziroma storitev in zagovor

TEHNIK ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJ

SSI

13/2020

2.

Elektronske komunikacije

4.

Izdelek oziroma storitev in zagovor

TEHNIK LABORATORIJSKE BIOMEDICINE

SSI

53/2008, 34/2019 in 13/2020

2.

Laboratorijska biomedicina

4.

Storitev in zagovor

TEHNIK MEHATRONIKE
TEHNIK MEHATRONIKE (SI)
TEHNIK MEHATRONIKE
TEHNIK MEHATRONIKE (SI)
TEHNIK MEHATRONIKE (DV)

SSI
SSI
PTI
PTI
PTI

5/2011, 101/2013 in 13/2020
12/2017 in 13/2020
53/2008, 85/2013 in 101/2013
59/2019
7/2014

2.

Mehatronika

4.

Izdelek oziroma storitev in zagovor

TEHNIK OBLIKOVANJA SSI

27/2011 in 13/2020

2. Umetnostna zgodovina
4. Izdelek in zagovor

TEHNIK OPTIK

SSI

53/2008 in 13/2020

2.

Optika

4.

Izdelek oziroma storitev in zagovor

TEHNIK RAČUNALNIŠTVA
TEHNIK RAČUNALNIŠTVA (SI)
TEHNIK RAČUNALNIŠTVA
TEHNIK RAČUNALNIŠTVA (GLU, GJM)
TEHNIK RAČUNALNIŠTVA (SI)
TEHNIK RAČUNALNIŠTVA (IS)
TEHNIK RAČUNALNIŠTVA

SSI
SSI
PTI
PTI
PTI
PTI
PT

53/2008, 101/2013 in 13/2020
12/2017 in 13/2020
10/2018
10/2018
59/2019
10/2018
47/2011 in 101/2013

2.

Računalništvo

4.

Izdelek oziroma storitev in zagovor

TEHNIK STEKLARSTVA
TEHNIK STEKLARSTVA

SSI
PTI

53/2008 in 13/2020
53/2008

2.

Steklarstvo

4.

Izdelek oziroma storitev in zagovor

TEHNIK STEKLARSTVA
TEHNIK STEKLARSTVA

SSI
PTI

24/2021
23/2023

2.

Steklarstvo

4.

Izdelek oziroma storitev in zagovor

TEHNIK VAROVANJA
TEHNIK VAROVANJA

SSI
PTI

7/2014 in 13/2020
7/2014

2.

Zasebno varovanje

4.

Izdelek oziroma storitev in zagovor

USTVARJALEC MODNIH OBLAČIL
USTVARJALEC MODNIH OBLAČIL
USTVARJALEC MODNIH OBLAČIL (GLU, GJM)
SSI
PTI
PTI

55/2007 in 13/2020
30/2009
110/2010

2. Modna oblačila
4. Izdelek in zagovor

VETERINARSKI TEHNIK

SSI

53/2008 in 13/2020

2.

Veterinarstvo

4.

Izdelek oziroma storitev in zagovor

ZDRAVSTVENA NEGA
ZDRAVSTVENA NEGA (SI)
ZDRAVSTVENA NEGA

SSI
SSI
PTI

8/2019 in 13/2020
8/2019 in 13/2020
13/2020

2.

Zdravstvena nega

4.

Storitev in zagovor

ZOBOTEHNIK

SSI

53/2008 in 13/2020

2.

Zobna protetika

4.

Praktična protetika in zagovor

ŽIVILSKO PREHRANSKI TEHNIK
ŽIVILSKO PREHRANSKI TEHNIK

SSI
PTI

55/2007 in 13/2020
53/2008

2.

Živilstvo in prehrana

4.

Izdelek oziroma storitev in zagovor