SREDNJEŠOLSKI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE
(šolska in dualna organizacija izobraževanja)

MODEL SKUPNEGA IZVAJANJA PROGRAMOV V STROJNIŠTVU

IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

AVTOMEHANIK

Enoličen ID: 666274Zavodi, ki izvajajo program

VSEBINA