MZSS

NOVI IN PRENOVLJENI SREDNJEŠOLSKI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI
(šolsko leto 2006/2007)

SPLOŠNO IZOBRAŽEVANJE

GIMNAZIJSKO IZOBRAŽEVANJE

POKLICNO IN SREDNJE STROKOVNO TER TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

NIŽJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE - dualna organizacija

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE - šolska organizacija

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE - šolska in dualna organizacija

SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

POKLICNO-TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

POKLICNI TEČAJI

SEZNAM JAVNOVELJAVNIH SREDNJEŠOLSKIH IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMOV (v šolskem letu 2006/2007)

(Anton Slanc)

VIRI