SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE
(dualna organizacija in šolska organizacija)


SSRSSI - Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje

A. Katalogi znanja in izpitni katalogi splošnoizobraževalnih predmetov

POJASNILO:

V preglednici, objavljamo kataloge znanja in izpitne kataloge za vse programe, ki se izvajajo v šolski oziroma v dualni organizaciji, razen za programe, ki so navedeni v preglednici pod točko B.

ZAP.ŠT. NAZIV PREDMETA Število ur OPOMBA
1 ANGLEŠČINA   priporočila za program administrator
2 ANGLEŠČINA   navodila za programe z nadstandardnim številom ur
3 ANGLEŠČINA 105 dualna organizacija
4 ANGLEŠČINA 210 šolska organizacija
5 DRUŽBOSLOVJE 105 dualna organizacija
6 DRUŽBOSLOVJE 210 šolska organizacija

7

DRUŽBOSLOVJE

350

šolska organizacija
8 ITALIJANŠČINA   priporočila za program administrator
9 ITALIJANŠČINA 210 in 350 tuji jezik; dualna in šolska organizacija (prevod)
10 ITALIJANŠČINA 210 in 315 drugi jezik; dualna in šolska organizacija (prevod)
11 ITALIJANŠČINA 315 materni jezik; šolska organizacija (prevod)
12 ITALIJANŠČINA 210 materni jezik; dualna organizacija (prevod)
13 ITALIJANŠČINA 210 materni jezik; dualna organizacija
14 ITALIJANŠČINA 315 materni jezik; šolska organizacija
15 MADŽARŠČINA II 210 drugi jezik; dualna in šolska organizacija (prevod)
16 MADŽARŠČINA I 210 materni jezik; šolska in dualna organizacija (prevod)
17 MADŽARŠČINA I 210 materni jezik
18 MADŽARŠČINA II 210 drugi jezik
19 MATEMATIKA 210 dualna in šolska organizacija
20 NARAVOSLOVJE 105 dualna in šolska organizacija
21 NEMŠČINA 105 dualna organizacija
22 NEMŠČINA 210 šolska organizacija
23 NEMŠČINA   priporočila za program administrator
24 SLOVENŠČINA   priporočila za program administrator
25 SLOVENŠČINA 210 materni jezik, dualna organizacija
26 SLOVENŠČINA 210 drugi jezik; dualna organizacija
27 SLOVENŠČINA 315 materni jezik, šolska organizacija
28 SLOVENŠČINA 315 drugi jezik; šolska organizacija
29 ŠPORTNA VZGOJA 105 dualna organizacija
30 ŠPORTNA VZGOJA 132 dualna organizacija
31 ŠPORTNA VZGOJA 315 šolska organizacija
32 UMETNOST 35 dualna in šolska organizacija
33 UMETNOST 70 dualna in šolska organizacija; vrtnar, cvetličar
 


IZPITNI KATALOGI SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNIH PREDMETOV

1 ITALIJANŠČINA materni jezik; šolska organizacija (prevod)
2 ITALIJANŠČINA materni jezik; dualna organizacija (prevod)
3 ITALIJANŠČINA materni jezik; dualna organizacija
4 ITALIJANŠČINA materni jezik; šolska organizacija
5 MADŽARŠČINA I materni jezik; dualna in šolska organizacija
6 MADŽARŠČINA Imaterni jezik; dualna in šolska organizacija (prevod)
7 SLOVENŠČINA materni jezik; dualna organizacija
8 SLOVENŠČINA materni jezik; šolska organizacija

 

B. Ključne kvalifikacije in izpitni katalogi ključnih kvalifikacij

Za programe:
avtoserviser, avtokaroserist, frizer, grafični operater, kuhar, kuhar (SI), mehatronik operater, mizar, natakar, natakar (SI), računalnikar, tapetnik, ki se izvajajo v dualni ali šolski organizaciji in so oblikovani na podlagi Izhodišč za pripravo izobraževalnih programov nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja ter programov srednjega strokovnega izobraževanja (Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje, 2001)

KLJUČNE KVALIFIKACIJE Število ur
1 SLOVENŠČINA 213
2 MATEMATIKA 213
3 TUJI JEZIK 164
4 NARAVOSLOVJE 132
5 UMETNOST 33
6 DRUŽBOSLOVJE 132
7 ŠPORTNA VZGOJA 98
8 ŠPORTNA VZGOJA 164

IZPITNI KATALOGI KLJUČNIH KVALIFIKACIJ
1 SLOVENŠČINA dualna in šolska organizacija; avtoserviser, avtokaroserist, frizer, grafični operater, mehatronik operater