SREDNJEŠOLSKI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

SEZNAM JAVNO-VELJAVNIH IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMOV ZA PRIDOBITEV SREDNJEŠOLSKE IZOBRAZBE
(stanje v šolskem letu 2006/2007)

Legenda:

PROGRAMI

A. NIŽJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE 

B. SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE 

C. SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE 

Č. POKLICNO-TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE 

D. POKLICNI TEČAJI 

E. GIMNAZIJE 

F. STROKOVNE GIMNAZIJE 

G. MATURITETNI TEČAJ 

H. GIMNAZIJSKI PROGRAMI ZASEBNIH ŠOL