SREDNJEŠOLSKI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

SEZNAM JAVNO-VELJAVNIH IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMOV ZA PRIDOBITEV SREDNJEŠOLSKE IZOBRAZBE
(stanje v šolskem letu 2006/2007)

Legenda:

PROGRAMI

A. NIŽJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE



 

B. SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE



 

C. SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE



 

Č. POKLICNO-TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE



 

D. POKLICNI TEČAJI



 

E. GIMNAZIJE



 

F. STROKOVNE GIMNAZIJE



 

G. MATURITETNI TEČAJ



 

H. GIMNAZIJSKI PROGRAMI ZASEBNIH ŠOL