SREDNJEŠOLSKI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE - šolska organizacija

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

 1. administrator
 2. administrator (slepi in slabovidni)
 3. administrator (gibalno ovirani)
 4. administrator (IS)
 5. administrator (SI)
 6. bolničar-negovalec
 7. bolničar-negovalec (SI)
 8. cvetličar
 9. elektrikar elektronik
 10. elektrikar elektronik(gibalno ovirani)
 11. elektrikar energetik
 12. farmacevtski procesničar
 13. gozdar
 14. izdelovalec obutve
 15. kmetijski mehanik
 16. kmetovalka-gospodinja
 17. kmetovalec
 18. mizar (gluhi in naglušni)
 19. mlekar
 20. oblikovalec kovin (gluhi in naglušni)
 21. oblikovalec stekla
 22. oskrbnik
 23. predelovalec kovin
 24. rudar
 25. steklar
 26. šivilja-krojač
 27. šivilja-krojač (gluhi in naglušni)
 28. vrtnar
 29. vzdrževalec tekstilij