SREDNJEŠOLSKI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

NIŽJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

POMOŽNI ADMINISTRATOR
(prilagojen za gibalno ovirane dijake)

Enoličen ID: 603841Zavodi, ki izvajajo program

VSEBINA