NIŽJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Nekateri predmeti imajo več katalogov znanja z različnim skupnim številom ur. Izbiro kataloga znanja določa predmetnik izobraževalnega programa. Pri navedbi skupnega števila ur v predmetniku oziroma katalogu znanja lahko pride do manjših odstopanj. Velja število ur v predmetniku, učitelj temu ustrezno prilagodi izvedbo kataloga znanja.

KATALOGI ZNANJ IN IZPITNI KATALOGI SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNIH PREDMETOV

Katalogi znanja za splošnoizobraževalne predmete:
Zap.št.
Naziv predmeta
Število ur
Opomba
1
ANGLEŠČINA
95
2
DRUŽBOSLOVJE
85
3
DRUŽBOSLOVJE
190
4
ITALIJANŠČINA
140
drugi jezik
5
NARAVOSLOVJE
95
6
NEMŠČINA
95
7
SLOVENŠČINA
85
8
SLOVENŠČINA
190
9
STROKOVNO RAČUNSTVO
85,5
10
STROKOVNO RAČUNSTVO
190
11
ŠPORTNA VZGOJA
70
12
ŠPORTNA VZGOJA
85
13
ŠPORTNA VZGOJA
105
14
ŠPORTNA VZGOJA
210
 
Izpitni katalogi za splošnoizobraževalne predmete :
1
SLOVENŠČINA