SREDNJEŠOLSKI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

KMETIJSKI MEHANIK

Enoličen ID: 627543Zavodi, ki izvajajo program

VSEBINA