SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

POJASNILO

Nekateri predmeti imajo več katalogov znanja z različnim skupnim številom ur. Izbiro kataloga znanja določa predmetnik izobraževalnega programa. Pri navedbi skupnega števila ur v predmetniku oziroma katalogu znanja lahko pride do manjših odstopanj. Velja število ur v predmetniku, učitelj temu ustrezno prilagodi izvedbo kataloga znanja.

V preglednici, objavljamo kataloge znanja in izpitne kataloge za vse programe, razen za izobraževalne programe, razen za izobraževalne programe, ki so navedeni v preglednici pod točko B.

A. Katalogi znanja in izpitni katalogi splošnoizobraževalnih predmetov

ZAP.ŠT. NAZIV PREDMETA Število ur OPOMBA
1 ANGLEŠČINA 105  
2 ANGLEŠČINA 210  
3 DRUŽBOSLOVJE 105  
4 DRUŽBOSLOVJE 210  

5

DRUŽBOSLOVJE

350

6 ITALIJANŠČINA 210 in 350 tuji jezik (prevod)
7 ITALIJANŠČINA 210 in 315 drugi jezik (prevod)
8 ITALIJANŠČINA 315 materni jezik (prevod)
9 ITALIJANŠČINA 210 materni jezik (prevod)
10 ITALIJANŠČINA 210 materni jezik
11 ITALIJANŠČINA 315 materni jezik
12 MADŽARŠČINA II 210 drugi jezik (prevod)
13 MADŽARŠČINA I 210 materni jezik (prevod)
14 MADŽARŠČINA I 210 materni jezik
15 MADŽARŠČINA II 210 drugi jezik
16 MADŽARŠČINA 208 fakultativni predmet (prevod)
17 MADŽARŠČINA 208 fakultativni predmet
18 MATEMATIKA 210  
19 NARAVOSLOVJE 105  
20 NEMŠČINA 105  
21 NEMŠČINA 210  
22 SLOVENŠČINA 210 materni jezik,
23 SLOVENŠČINA 210 drugi jezik
24 SLOVENŠČINA 315 materni jezik,
25 SLOVENŠČINA 315 drugi jezik
26 ŠPORTNA VZGOJA 105  
27 ŠPORTNA VZGOJA 132  
28 ŠPORTNA VZGOJA 315  
29 UMETNOST 35  


IZPITNI KATALOGI SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNIH PREDMETOV

1 ITALIJANŠČINA materni jezik (prevod)
2 ITALIJANŠČINA materni jezik (prevod)
3 ITALIJANŠČINA materni jezik
4 ITALIJANŠČINA materni jezik
5 MADŽARŠČINA I materni jezik
6 MADŽARŠČINA I materni jezik (prevod)
7 SLOVENŠČINA materni jezik: podlaga je katalog znanja - 210ur
8 SLOVENŠČINA materni jezik: podlaga je katalog znanja - 315ur

 

B. Ključne kvalifikacije in izpitni katalogi ključnih kvalifikacij

Za programe:
avtoserviser, avtoserviser (SI), avtokaroserist, frizer, frizer (SI) , grafični operater, grafični operater (gluhi in naglušni), kuhar, kuhar (SI), mehatronik operater, mizar, mizar (gluhi in naglušni), natakar, natakar (SI), računalnikar, računalnikar (gluhi in naglušni), računalnikar (SI), računalnikar (gibalno ovirani), tapetnik

KLJUČNE KVALIFIKACIJE Število ur
1 SLOVENŠČINA 213
2 MATEMATIKA 213
3 TUJI JEZIK 164
4 NARAVOSLOVJE 132
5 UMETNOST 33
6 DRUŽBOSLOVJE 132
7 ŠPORTNA VZGOJA 164

IZPITNI KATALOGI KLJUČNIH KVALIFIKACIJ
1 SLOVENŠČINA