SREDNJEŠOLSKI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

ŠIVILJA-KROJAČ
(prilagojen za gluhe in naglušne in dijake z govorno-jezikovnimi motnjami)

Enoličen ID: 346192Zavodi, ki izvajajo program

VSEBINA