SREDNJEŠOLSKI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

NIŽJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

MONTER ELEKTRIČNIH NAPRAV
(prilagojen za dijake z motnjami v telesnem in gibalnem razvoju)

VSEBINA