SREDNJEŠOLSKI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

MEDIJSKI TEHNIK (GLU, GJM)

Enoličen ID: 623987 Zavodi, ki izvajajo program

VSEBINA

SPLOŠNI DEL

POSEBNI DEL