SREDNJEŠOLSKI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

EKONOMSKI TEHNIK (gibalno ovirani)

Enoličen ID: 911771 Zavodi, ki izvajajo program

VSEBINA

SPLOŠNI DEL

POSEBNI DEL